Budjetoi suunnitelmallisesti

Syksy on toimialasta riippuen hyvinkin kiireistä aikaa yrityksille. Joulusesonki on pian alkamassa ja lämpimän ja kauniin kesän jälkeen on monella kaupan alan yrittäjällä nyt näytön paikka.

Syksy on sitä aikaa, jolloin monessa yrityksessä mietitään jo tulevaa vuotta. Aletaan rakentamaan toimintasuunnitelmaa ja budjettia. Tärkeää ennen budjetoinnin aloittamista on, että yrityksen johdolla on yhteinen näkemys tulevaisuudesta. Jos yhteistä näkemystä ei ole, on budjetin rakentaminen erittäin haastavaa. Mistä tiedetään mitä budjetoidaan, jos ei tiedetä, ollaanko kasvuhakuisia, tyydytäänkö nykyiseen tai tuleeko uusia tuotteita? Ilman yhteistä näkemystä budjettiprosessista tulee helposti talouspäällikön numeroharjoitus, joka perustuu menneeseen. Toimintasuunnitelmaan kannattaa panostaa, jotta budjetti palvelee tarkoitustaan.

Henkilöstön sitouttaminen budjettiin

Budjetin tekeminen kannattaa hajauttaa. Vastuualueiden jakaminen budjettiprosessissa sitouttaa henkilöstöä miettimään asioita tarkemmin ja budjetin tarkkuustaso kasvaa. Myös sitoutuminen omiin numeroihin on ihan toista luokkaa, kuin sitoutuminen ylhäältä annettuihin lukuihin.

Vuosibudjetti ja ennustaminen

Budjetoinnin rinnalla kannattaa myös miettiä riittääkö kerran vuodessa tehtävä vuosibudjetti vai kannattaisiko rinnalle ottaa käyttöön määrävälein tapahtuva ennustaminen. Ennustamisessa käydään määrävälein nopea ”budjettikierros” sen hetken tilannetiedon valossa.

Ennustamisesta ei kannata tehdä liian raskasta prosessia. Ennustamisen tiheys ja tarkkuustaso on hyvä miettiä tarkkaan – kuukauden välein tapahtuva tilitasolle viety ennustaminen ei välttämättä palvele tarkoitustaan. Kannattaa harkita, riittäisikö kolmen kuukauden välein ja tiliryhmätasolla tehty ennuste. Näin ennustamisprosessista ei tule liian raskasta ja sen tarkkuustaso on kuitenkin riittävä.

Budjetoinnin järjestelmät

Järjestelmät ovat budjetointiprosessissa vain yksi, mutta tärkeä osa. Excel on varmasti Suomen käytetyin budjetointityökalu. Budjetointiin on olemassa myös siihen suunniteltuja työkaluja. Käytössämme on Netvisor-järjestelmän omat budjetointityökalut sekä Netvisoriin kytketty Accuna-järjestelmä monipuolisemman budjetointi- ja ennustamisprosessin hallintaan.

Tarvitsetko apua tai vinkkejä budjetointiin?

Jos budjetointi tuntuu kiinnostavalta ja tarpeelliselta tai haluat kehittää omaa budjetointi/ennustamisprosessiasi, ole meihin yhteydessä. Katsotaan, miten voimme olla teille avuksi.

Ota yhteyttä