Henkilötarinassa: Suvi Lehtinen, laskenta-asiantuntija

Suvi Lehtinen on yksi Tampereen laskenta-asiantuntijoista. Suvilla on diplomi-insinöörin koulutus, kuusivuotinen kotiäitiura takana ja oma kaksonen Timo samalla työpaikalla. Miten Suvi päätyi Festumille ja mitä hänen päiväänsä kuuluu? Suvi Lehtinen aloitti harjoittelijana Festum Accountingilla syksyllä 2017. Harjoittelu kesti 1,5vuotta, jonka jälkeen hän työllistyi Festumille laskenta-asiantuntijaksi. Mitä Suvin päivään kuuluu? Istumista, Suvi […]

Budjetointi – mitä se tarkoittaa?

Budjetointi on tulevaisuuden suunnittelua. Budjetointiin liittyy numerot, mutta myös kaikki asiat niiden numeroiden takana. Meillä on jokin tavoite, mutta miten sinne päästään? Valitettavan harva yritys miettii numeroita syvemmälle. Ensi vuodelle asetetaan liikevaihdollinen tavoite, mutta ei ajatella, mitä sinne numeroiden taakse kuuluu. Esimerkiksi voidaan miettiä, että yrityksen pitäisi kasvaa. Tässä pitää miettiä […]

Webinaari: mitä yrittäjän tulee tietää sähköisestä taloushallinnosta?

Festum Accounting on Netvisor Premium Plus-partneri. Tämä tarkoittaa ajantasaista ja laajaa osaamista sähköisten palveluiden kanssa. Netvisor-asiantuntijamme Taru Laxström kertoo webinaarissa perusasioita, mitä yrittäjän tulee tietää sähköisestä taloushallinnosta sekä miten Netvisor helpottaa yrittäjän elämää ja liiketoiminnan pyörittämistä. Webinaari: Mitä yrittäjän tulee tietää sähköisestä taloushallinnosta?28.10.2019 klo 14-14.30Puhuja: Taru Laxström, Festum Accounting Kaikille ilmoittautuneille […]

Festum 15 vuotta!

Tilitoimisto Festum Accounting Oy täytti 14.8.2019 15 vuotta. Festumin tilitoimistoliiketoiminnan synnytys tapahtui Porissa vuonna 2004, jonka jälkeen olemme laajentuneet Kokemäelle, Helsinkiin, Tampereelle ja Lempäälään. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli noin 2,3 miljoonaa euroa ja työllistämme 40 asiantuntijaa – ”pienen tilitoimiston sydän, ison tilitoimiston resurssit” -mentaliteetin hengessä. Olemme tehneet viimeisen kolmen vuoden aikana […]

Näin kasvatat yrityksesi arvoa

Yrityksen arvo

Kaikilla yrityksillä tulee jossain vaiheessa eteen kysymys: kuinka arvokas yrityksemme on? Joskus siksi, että yrityksen myyntiä on suunniteltu syystä tai toisesta jo jonkin aikaa. Joskus siksi, että ostajaehdokas ilmaantuu odottamatta keskustelemaan aiheesta. Milloin yrityksen arvoon vaikuttaviin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota? Mitä aiemmin sen parempi. Jos mahdollista, niin aivan alusta asti. Jos […]

Voihan tulorekisteri!

Festum Accounting - Voihan tulorekisteri

Tulorekisterin käyttöä on nyt harjoiteltu melkein puoli vuotta. Tulorekisteristä ja sen ongelmista on kirjoiteltu jo varmasti melkein kyllästymiseen asti, mutta ajattelinpa minäkin muutaman rivin asiasta kirjoittaa. Kyseessä on suurin muutos miesmuistiin koskien palkanlaskentaa. Odotukset ja pelot olivat mitä moninaisemmat vuoden vaihteessa. Osa peloista on osoittautunut aiheellisiksi, osa asioista on rullannut todella […]

Edunvalvontavaltuutuksen käytännöt

Laki edunvalvontavaltuutuksesta (EVVL; L648/2007) tuli voimaan 1.11.2007. Lain tarkoituksena oli mahdollistaa henkilön omatahtoisen määräämisen asioidensa hoitamisesta siltä varalta, että hänen kykynsä myöhemmin määrätä asioistaan heikentyy. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö pystyy antamaan valitsemalleen taholle/tahoille perinteistä holhouslakia enemmän oikeuksia, valtuutuksia ja vapauksia. Edunvalvonnan valtakirja Jotta edunvalvontavaltuutus voidaan saattaa voimaan, valtakirjasta tulee ilmetä valtuuttaja, valtuutettu, valtuuttamistarkoitus […]

Onko yrityksesi kassavirta kunnossa?

Kassavirtalaskelma on kaikkien yritysten erittäin tärkeä toiminnan ja päätöstenteon väline. Riittääkö rahat palkkojen maksamiseen tai onko sinulla varaa palkata uusia työntekijöitä? Kassavirta vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan, kuin vain maksukykyyn. Tiedätkö oman yrityksesi kassan tilanteen? Kassavirtalaskelma Kassavirtalaskelma näyttää tulevien viikkojen kassan tilanteen kirjanpidon tietojen perusteella, eli kuinka paljon rahaa on tulossa myyntilaskuista […]

Tilinpäätös ei kuvasta yhtä absoluuttista totuutta

Tilinpäätös

Voisi kuvitella, että kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa on aina olemassa vain yksi oikea vaihtoehto, koska asiat taloushallinnossa tehdään tarkasti voimassa olevien lakien ja muiden säädösten mukaan. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, sillä esimerkiksi tilinpäätöksessä esitettäviä lukuja voidaan jossain määrin suunnitella. Tuloksen järjestely on yksi eniten tutkittuja aiheita laskentatoimessa. Tuloksen järjestelyn taustalla […]

Edunsaajaluettelon ylläpitovastuu 1.1.2019 lähtien

Yhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ja eräiden muiden rahanpesulaissa määriteltyjen yhteisöjen on ylläpidettävä luetteloa tosiasiallisista edunsaajistaan 1.1.2019 alkaen. Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa tarkoitettua henkilöä, joka omistaa yrityksen tai käyttää siinä määräysvaltaa. Edunsaajana pidetään henkilöä, jonka kohdalla täyttyy vähintään yksi seuraavista edellytyksistä: hän omistaa yrityksen osakkeista enemmän kuin 25 % suoraan tai välillisesti; hänellä on […]

OP Laskulaina: joustavaa rahoitusta kaikkien pankkien asiakkaille

OP Laskulaina – nopeaa luottoa myyntisaamisia vastaan. OP Laskulaina on palvelu, jonka avulla yritys voi joustavasti nostaa lainaa lähettämiään myyntilaskuja vastaan. Pidempikään maksuaika ei ole esteenä, sillä OP Laskulainan saa yhtä nopeasti huolimatta siitä, milloin myyntilaskut erääntyvät. Laskulaina soveltuu kaikille laskuttaville yrityksille yrityksen koosta riippumatta. OP Laskulainan mahdollisuudet ja kulut OP […]

Tilitoimisto ja Rahoitusneuvoja voivat luoda vahvaa synergiaa yritysrahoituksessa

Taloushallinnon palveluita tarjoavat tilitoimistot toimivat etulinjassa konsulttina asiakasyrityksensä elinkaaren eri vaiheissa. Yritysrahoitus ja sen tarve ovat yksi yleinen ja tärkeä osa tätä elinkaarta. Suomen Rahoitusneuvoja Oy:n liikeidea taas on tarjota luotettava, vahvaan asiantuntemukseen perustuva ja ratkaisukeskeinen tapa hankkia yritysrahoitus. Rahoitusneuvoja voi ja haluaa toimia tilitoimistojen kumppanina tarjoamalla konsultointiapua nimenomaan rahoituksen näkökulmasta. Edellä sanotusta […]