Mitä tarkoittaa rahoituslaskelma?

palkanlaskenta

Rahoituslaskelma on mielenkiintoinen raportti. Se kuvaa sitä, miten raha liikkuu yritykseen sisälle ja ulos yrityksestä tilikauden aikana.

Pienten ja keskikokoisten yritysten ei kirjanpitolain mukaan tarvitse laatia rahoituslaskelmaa, vaan siihen ovat lain mukaan velvoitettuja ainoastaan suuret yritykset (taseen loppusumma 20 miljoonaa euroa, liikevaihto 40 000 000 euroa ja henkilöstö 250) sekä yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt, joita ovat luottolaitokset, vakuutusyhtiöt ja listayhtiöt. Rahoituslaskelma on kuitenkin erinomainen raportti, joka kertoo rahan liikkeistä ja likviditeetistä, olisi hyödyllinen monelle pienemmällekin yritykselle.

Rahavirrat jaetaan rahoituslaskelmassa kolmeen osaan: liiketoiminnan rahavirtaan, investointien rahavirtaan ja rahoituksen rahavirtaan.

Liiketoiminnan rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta kuvaa sitä, miten yritys pystyy kerryttämään rahaa varsinaisesta ydinliiketoiminnastaan. Jos yrityksen liikevaihto on esimerkiksi 2000 euroa, mutta myyntisaamisissa on tilinpäätöshetkellä 500 euroa, rahavirta myynneistä on + 1500 euroa. Jos yrityksen ostot ovat 300 euroa, ja tilinpäätöshetkellä ostoveloissa on näistä 50 euroa, rahavirta ostoista on – 250 euroa. Liiketoiminnan rahavirta on tässä tapauksessa yhteensä + 1250 euroa.

Investointien rahavirta

Investointien rahavirrasta nähdään se, miten paljon yrityksellä on mennyt rahaa investointien tekemiseen ja investoinneista luopumiseen. Tämä tarkoittaa muutoksia taseen aineellisissa ja aineettomissa hyödykkeissä. Jos yritys ostaa koneen 100 eurolla, se näkyy 100 euron suuruisena rahavirtana ulospäin. Jos yritys myy vanhan koneen 50 eurolla, se näkyy 50 euron suuruisena rahavirtana yritykseen sisälle päin. Näin ollen investointien rahavirta on – 50 euroa. Investointien rahavirtaa tarkkailemalla pystyy analysoimaan, millä investoinnit rahoitetaan. Investointien rahavirta kertoo myös ulkopuoliselle rahoituslaskelman käyttäjälle tietoa siitä, millaisia rahavirtoja tulevaisuudessa on odotettavissa näiden investointien perusteella.

Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirta kertoo yrityksen oman ja vieraan pääoman muutoksista. Jos yritys jakaa osinkoa omistajilleen 200 euroa, se näkyy rahavirtana ulospäin. Jos yritys nostaa lainaa eli vierasta pääomaa 1000 euroa, se näkyy rahavirtana yritykseen sisälle. Tilanteessa, jossa yritys hankkii lisää omaa pääomaa vaikkapa osakeannilla 500 euroa, se näkyy myös rahavirtana yritykseen päin. Rahoituksen rahavirta olisi näin yhteensä + 1300 euroa.

Mitä rahoituslaskelma kertoo?

Kolme rahavirtaa (liiketoiminnan rahavirta, investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta) antavat yhdessä kokonaisvaltaista tietoa rahan liikkeistä. Rahavarojen muutos tilikauden aikana lasketaan näiden kolmen rahavirran summana.

Rahoituslaskelma kertoo, mihin kaikkeen yrityksen tulorahoitus eli myynneistä saatu raha riittää ja milloin joudutaan turvautumaan omistajien sijoittamaan pääomaan tai lainarahoitukseen. Rahoituslaskelmasta saa myös tukea investointien suunnitteluun. Kaiken kaikkiaan rahoituslaskelma kuvaa kattavasti yrityksen rahoituksen rakennetta. Rahoituslaskelma antaa tärkeää informaatiota taseen ja tuloslaskelman rinnalla.

Aina voi tehdä enemmän kuin mitä laki pakottaa, jos siitä on oikeasti hyötyä ja se on järkevää.

Vaikka edellisessä kirjanpitolain uudistamisessa yhtenä tavoitteena oli hallinnollisen taakan keventäminen siten, että vaatimuksia kirjanpidolle ja tilinpäätöksen laatimiselle vähennettiin, tulee muistaa, että tilinpäätös ja taloudelliset raportit ovat tärkeitä yrityksen johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa. Kirjanpito, tilinpäätös ja rahoituslaskelmakin osana tilinpäätöstä eivät ole pelkästään verottajaa ja rekisteriviranomaisia varten laadittuja pakollisia suoritteita, vaan ensiarvoisen tärkeää tietoa yrityksen johdolle siitä, miten hyvin yritys on onnistunut taloudellisesti ja minne suuntaan toimintaa tulisi kehittää.

Aina voi tehdä enemmän kuin mitä laki pakottaa, jos siitä on oikeasti hyötyä ja se on järkevää. Mieti, olisiko sinunkin yritykselläsi tarvetta rahoituslaskelmalle! Voit sparrata kanssamme asiasta. Johtoryhmämme auttaa mielellään.


Tarvitsetko apua? Jätä yhteydenottopyyntö.

Form 423599354 to be rendered here.