Tilinpäätös ei kuvasta yhtä absoluuttista totuutta

Tilinpäätös

Voisi kuvitella, että kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa on aina olemassa vain yksi oikea vaihtoehto, koska asiat taloushallinnossa tehdään tarkasti voimassa olevien lakien ja muiden säädösten mukaan. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, sillä esimerkiksi tilinpäätöksessä esitettäviä lukuja voidaan jossain määrin suunnitella.

Tuloksen järjestely on yksi eniten tutkittuja aiheita laskentatoimessa. Tuloksen järjestelyn taustalla voi toki olla opportunistisia tavoitteita, jotka eivät aina päivänvaloa kestä. Tilinpäätöksen lukuja voidaan myös kokonaan vääristellä. Maailmalta, ja myös Suomesta, löytyy esimerkkejä tällaisesta luovasta laskentatoimesta. Laillinen tilinpäätöksen lukujen suunnittelu ei kuitenkaan ole rangaistavaa, vaan järkevää.

Poistojen määrän suunnittelu poistoeroa kerryttämällä

Yksi esimerkki siitä, miten saat joustoa tulokseen, on poistoeronkäyttäminen ns. normaalien, suunnitelman mukaisten poistojen ohella.

Jos ostat esimerkiksi koneen 100€:lla, laadit siitä poistosuunnitelman, jonka mukaan kone poistetaan kahdeksassa vuodessa. Tällöin vuotuinen tulokseen kirjattava poisto on 12,5€ (ostohinta jaettuna poistovuosilla).

Voit myös kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja tästä samasta koneesta. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjataan verotuksen sallimissa rajoissa suurempia tai pienempiä poistoja, kuin mitä poistosuunnitelman mukaan kirjataan.

Elinkeinotulon verottamisen laissa koneiden ja kaluston enimmäispoisto on 25 % hankintamenosta. Tämän perusteella maksimipoisto tuosta samaisesta koneesta voisikin olla 25 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjataan ylipoistoa poistoerona 12,5€ edestä, jolloin kokonaispoistot ovat tuo 25.

Seuraavan tilikauden tullessa voidaan ylipoistoja kirjata 6,25€ lisää suunnitelman mukaisen poiston 12,5€ lisäksi. On myös mahdollista purkaa taseeseen aikaisemman tilikauden aikana kertynyt poistoero 12,5€, jolloin tuloslaskelmassa näkyy kuluna 12,5€ ja tuottona niin ikään 12,5€. Kokonaispoistot olisivat tässä tapauksessa 0€.

Poistoeroa voidaan siis purkaa, mutta purettava enimmäismäärä on enintään suunnitelman mukaisen poiston verran. Näin saimme tuloksenjärjestelymahdollisuuden tulokseen, koska poistot voisivat olla välillä 0-18,75€. Poistoeroa voidaan kerryttää taseeseen, jolloin poistojen suuruuteen päästään myöhemmin vaikuttamaan. Jos tulee joskus tuloksen kannalta huonompi vuosi, niin silloin nollapoistojen tekeminen voisi olla viisasta.

Toiminimen tai yhtymän toimintavaraus

Toimintavaraus on verotusperusteinen varaus, jolla toiminimi tai yhtymä, jonka osakkaana on ainoastaan yksityishenkilöitä, voi suunnitella verotettavaa tuloaan. Toimintavarauksen voi tehdä, jos verovuonna on maksettu ennakonpidätyksen alaisia palkkoja. Toimintavaraus on verotuksessa vähennyskelpoinen, jos varaus on tehty kirjanpidossa. Varauksen enimmäismäärä riippuu vuosittain maksetuista palkoista.

Jos esimerkiksi toiminimen tulos näyttäisi olevan 100 000€, ja ennakonpidätyksen alaisia palkkoja on maksettu 50 000€ kahdentoista kuukauden aikana ennen tilikauden päättymistä, toimintavarauksen enimmäismäärä on 15 000€. Tällöin tilinpäätökseen voidaan kirjata kuluksi tuo 15 000€ ja tulos on tämän jälkeen 85 000€.

Jos sitten seuraavalla tilikaudella ennakonpidätyksen alaisia palkkoja maksetaankin vain 30 000€, on toimintavarauksen enimmäismäärä 9000€. Tässä tapauksessa toimintavarausta on pienennettävä 6000€, mikä näkyy tuottona tuloslaskelmassa. Toki varaus voidaan kokonaankin purkaa, jos tähän olisi tarvetta.

Ota yhteyttä

Tässä oli lyhyesti kaksi esimerkkiä tuloksen suunnittelusta. Me Festumilla voimme kertoa lisää erilaisista keinoista suunnitella tilinpäätöksen lukuja. Ota yhteyttä, tehdään yhdessä laillista ja eteenpäin katsovaa tuloksen järjestelyä!