Näin kasvatat yrityksesi arvoa

Yrityksen arvo

Kaikilla yrityksillä tulee jossain vaiheessa eteen kysymys: kuinka arvokas yrityksemme on? Joskus siksi, että yrityksen myyntiä on suunniteltu syystä tai toisesta jo jonkin aikaa. Joskus siksi, että ostajaehdokas ilmaantuu odottamatta keskustelemaan aiheesta.

Milloin yrityksen arvoon vaikuttaviin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota?

Mitä aiemmin sen parempi. Jos mahdollista, niin aivan alusta asti. Jos asiaan ei ole kiinnitetty huomioita aiemmin, ottakaa asia esiin mahdollisimman pian. Vaikka yritystä ei oltaisi myymässä, monet arvoon vaikuttavat seikat ovat hyväksi yrityksen tehokkuudelle, tulokselle ja liiketoimintamalleille. Eräs menestynyt asiakkaamme sanoi, että ”yritys on syytä pitää niin hyvässä kunnossa, että se kiinnostaa aina ostajia”.

Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen arvoon?

Lista yrityksen arvoon vaikuttavista tekijöistä on pitkä ja arvon muodostavien tekijöiden painotus vaihtelee ostaja- ja toimialakohtaisesti. Monet tekijät ovat kuitenkin ”yleispäteviä”.

Toimialasta riippumatta talouden tunnusluvut sekä yrityksen koko vaikuttavat yrityksen arvoon. Liikevaihdon kasvu ja suhteellinen kannattavuus, sekä sen kehitys, ovat aina keskeisessä roolissa arvoa määriteltäessä.

Tekijöitä, jotka ovat hyvä tunnistaa arvoa lisääviksi ovat mm. jatkuvalaskutteisen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta, yrityksen jalostusarvo ja henkinen pääoma (IP), henkilökunnan osaaminen, asiakaskunta, tunnettuus, toiminnan alueellinen laajuus jne. jne.

Seikka, johon törmäämme jokaisessa yrityskaupassa on sisäinen laskenta ja raportointi. Numerot ja dokumentaatio pitäisi olla jokaisen yrityksen kiinnostuksen kohteena jo yrityksen johtamisen takia. Välillä eri tulosyksiköiden lukuja ei saada selkeästi eroteltua toisistaan. Joskus liikevaihdon jaksotus on tehty tavalla, jota isompi yhtiö ei voi käyttää (IFRS). Välillä tärkeitä dokumentteja puuttuu, kuten asiakassopimuksia tai hallituksen pöytäkirjoja, Monet näistä sisäisen laskennan ja dokumentaation tekijöistä ovat sellaisia, joissa tilitoimistosi voi auttaa yritystäsi.

Miksi arvoon vaikuttavia tekijöitä pitäisi alkaa kehittämään?

Yrityksen arvon lisääminen yleensä hyödyttää kaikkia yrityksen sidosryhmiä. Hyvin johdetun yrityksen arvo kehittyy usein miten aina pitkässä juoksussa. Pörssilistatuilla yrityksillä on helppo seurata arvon kehitystä ja sitä, mitkä tekijät vaikuttavat positiivisesti ja mitkä negatiivisesti. Listaamattomilla seuranta on vaikeampaa, mutta helposti toteutettavissa. Omistajana kiinnostus yrityksen arvon kasvattamiseen ja omistajastrategian kehittämiseen pitäisi olla luonnollinen osa eri johtamisen fokusalueita.

Jos haluat keskustella arvon kehittämisestä tarkemmin, kysy rohkeasti.

Hyvää kesää!

Jarmo Kuusivuori
Toimitusjohtaja
Susikulma Oy

PS. Festum Accounting tarjoaa syväpureutuvaa Talouspäällikkö-palvelua. Yrityksen arvo kannattaa selvittää ja tulevaisuus suunnitella ammattilaisen kanssa. Katso lisätietoa konsultoinnista täältä >