Yrittäjän testamentti

Perintökaaren mukaan ainoa keino määrätä omaisuudestaan kuoleman jälkeen on testamentti. Mitä yrittäjän tulee huomioida testamentissaan?

Jotta testamentti on pätevä, täytyy sen täyttää perintökaaren asettamat muotomääräykset. Perintökaaren 10 luku säätää testamentin tekemisestä ja sen peruuttamisesta. Tekijän tulee olla testamenttia tehdessään oikeustoimikelpoinen sekä tehdä se omasta vapaasta tahdostaan. Testamentti tulee tehdä kirjallisesti (poikkeuksena hätätilatestamentti) kahden esteettömän, vähintään 15-vuotiaan todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. 

Testamentilla pystyy itse päättämään kenelle omaisuus menee kuoleman jälkeen, rintaperillisen oikeutta lakiosaan, jota ei kuitenkaan voi testamentilla poistaa. Jollei testamenttia ole tehty, perintö menee perintökaaren säännösten mukaisesti.

Vaikka muutoin haluaisi omaisuuden menevän perintökaaren perimysjärjestyksen mukaisesti, voi testamentilla esimerkiksi sulkea pois perillisten ja testamentinsaajien aviopuolisoiden avio-oikeuden. Tämä tarkoittaa sitä, että perillisen mahdollisella puolisolla ei ole oikeutta kyseiseen omaisuuteen. Näin vanhemmat voivat estää omaisuutensa siirtymisen lapsensa puolisolle avioerotilanteissa.

Jäämistösuunnittelua tehtäessä tulisi myös lahjoitustilanteissa huomioida mahdollinen avio-oikeuden poissulkeminen lahjakirjassa.

Mitä yrittäjän tulee huomioida testamestissaan?

Yrittäjän tulisi huomioida testamentissaan, mitä hänen liiketoiminnalleen tapahtuu kuoleman jälkeen. Jos perinnönjättäjä ei ole ratkaissut asiaa testamentissa, jää se perillisten ratkaistavaksi. Jos yrittäjä itse haluaa vaikuttaa siihen, miten hänen liiketoimintaansa mahdollisesti jatketaan, tulee hänen määrätä siitä testamentilla.

On hyvä kuitenkin huomata, että tilanne on erilainen osakeyhtiössä ja yksityisen elinkeinoharjoittajan kohdalla. Osakeyhtiössä saattaa yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa olla määräyksenä kuolemantapauksen johdosta lunastuslausekkeita. Tällaisessa tilanteessa testamenttia tehtäessä tulee huomioida kyseiset sopimukset, jotta testamentilla päästään haluttuun lopputulokseen, eikä yrittäjä esimerkiksi testamenttaa yrityksen osakkeita, joita hän ei ole oikeutettu luovuttamaan eteenpäin.

Kirjoittanut
Essi Santavuo
OTM, lakimies
Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy

Tiesitkö, että Festum Accountingin asiakkaille kuuluu oikeudellinen neuvontapalvelu, jonka tuottaa Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy? Lisää palvelusta voit lukea täältä.