Business Finland rahoitus: mitä ja kenelle?

Business Finland myöntää kahta rahoitusta koronasta kärsiville yrityksille: selvitysrahoitusta ja kehittämisrahoitusta. Business Finland rahoitus on herättänyt keskustelua, ja haastattelimme Business Finlandin Pirjo Hakanpäätä, joka selventää edellytyksiä ja hakua.

Rahoitusten perusedellytykset ovat:

 • henkilöstömäärä 6-250, Midcap-yritykset: alle 300 M€ liikevaihto
 • 1-5 hlöä ELY-keskuksen rahoituksen piiriin, yksinyrittäjät saavat apua kunnista

Milloin EI voi hakea:

 • Yritykset, joissa on alle 6 hlöä ennakkoperintärekisterissä
 • Suuri yritys
 • Julkinen organisaatio, säätiö tai yhdistys
 • Ahvenanmaalainen yritys
 • Maatalouden alkutuotanto, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimivat yritykset sekä yksityiset elinkeinoharjoittajat
 • Yrityksen/konsernin De minimis –rahoituskiintiö on täynnä
 • Yrityksellä on verovelkoja, joihin ei ole maksusuunnitelmaa
 • Yrityksellä ei ole ollut ennen koronavirustilannetta edellytystä jatkuvaan kannattavaan toimintaan (viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen oma pääoma on negatiivinen)

Business Finland selvitysrahoitus

Business Finland selvitysrahoitus sopii yrityksille, joilla on koronasta johtuva selkeä poikkeustilanne. Alun perin selvitysrahoitusta ajateltiin luoville ja matkailualoille, mutta saatavuutta laajennettiin kaikille toimialoille, joille Business Finland voi myöntää de minimis –ehtoista rahoitusta.

Esimerkki: Teollisuusyritys, jolle komponentit/koneiden varaosat tulevat ulkomailta, voidaan myöntää selvitysrahoitus, jota käytetään korvaavan komponentin saatavuuden selvittämiseen Suomesta.

Selvityksen kokonaiskustannukset voivat olla maksimissaan 12 500€, hyväksyttävät kustannukset muodostuvat:

 • yrityksen palkat
 • henkilöstön sivukulut 30 % hyväksyttävistä palkoista
 • ostettavat palvelut
 • muut kustannukset 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta

Selvitysrahoituksen rahoitusosuus on maksimissaan 10 000€ (max 80 %), josta poikkeustilanteen aikana 70% voi nostaa ennakkoon. Loppuosa rahoituksesta maksetaan loppuraporttia vastaan.

Selvitysrahoitusta ei voi käyttää esim.

 • operatiivisen toiminnan palkkoihin
 • kassakriisin kattamiseen
 • verkkokauppapalvelun ostamiseen

Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella yritykselle uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista. Sitä voi siis käyttää vain selvittämiseen ja siitä johtuviin kustannuksiin, ei toteutukseen.

Business Finland kehittämisrahoitus

Kehittämisrahoitusta voi hakea ilman selvitysrahoitusta, ja sillä voi varautua koronan jälkeiseen aikaan, jolloin voidaan taas lähteä tekemään liiketoimintaa. Kehittämisrahoituksen turvin henkilöstö voi koronatilanteessa vapautuvalla ajalla tehdä kehitystyötä lomautusten sijaan.

Esimerkki: Teollisuuden yritys kehittää oman valmistusprosessin tarvittavien komponenttien/varaosien valmistukseen.

Kehittämisrahoituksessa kustannusten maksimimäärä voi olla 125 000€, josta

 • rahoituksen osuus maksimissaan 100 000€
 • ennakkoon voi nostaa poikkeustilanteessa 70%

Kehittämisrahoituksen edellytyksiä ovat:

 • kehitettävän tuotteen tai palvelun pitää olla uutta yritykselle
 • nyt rahoitusta voi poikkeuksellisesti myöntää myös vain kotimarkkinoilla toimiville yrityksille

Rahoitusta ei voi käyttää esim:

 • tappioiden kattamiseen, markkinointikustannuksiin, jo olemassa olevan toiminnan käynnistämiseen tai operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksin eikä investointeihin

Business Finlandin käsittelyajat

Business Finlandin rahoitushakemuksia on tullut valtava määrä: viikossa enemmän kuin 2019 yhteensä. Business Finland on toteuttanut hakuun järjestelmän, joka on helppo asiakkaan täyttää ja BF:n asiantuntijan käsitellä. Tästä huolimatta emme pysty antamaan käsittelyaika-arvioita tässä vaiheessa.

Kollegani tekevät erinomaista työtä: hakemus- ja neuvontapalvelu käynnistettiin parin päivän kuluessa siitä, kun 1. julkinen tieto häiriörahoituksesta saatiin. Ensimmäiset päätökset saatiin saman päivän aikana, kun palveluun alkoi saapua hakemuksia. Päätöksiä tehdään urakalla, jos hakemus on sisällä, niin kannattaa odottaa rauhallisena, meiltä otetaan kyllä yhteyttä. Voit seurata helposti käsittelyn tilaa asiointipalvelun kautta, hakemuksen lähetyksen ja vastaanoton jälkeen. Siihen menee 2-3 arkipäivää ruuhkasta johtuen.

Business Finland rahoituksen hakeminen

Näin haet rahoitusta:

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, niin voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä viestin osoitteeseen poikkeusrahoitus (at) businessfinland.fi tai soittamalla numeroon 029 469 5800 (arkisin klo 9-15).

Tärkeitä linkkejä:

Asiointipalvelu Business Finland: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/

De minmis ehtoisen tuen ehdot:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-lomakkeet/tietoa-de-minimis–tuesta/

Team Finland tietopaketit:

https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/

ELY-keskuksen tuki 1-5hlö työllistäville:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus?p_p_id=56_INSTANCE_KLJ7r2ayHGjI&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-8&p_p_col_count=2