Mitä kirjanpito tarkoittaa?

kirjanpito

Vaikuttaako kirjanpito sinusta mystiseltä ja vaikealta ymmärtää? Yrityksen johdon ja tilitoimiston tai oman kirjanpitäjän vastuut erilaisista virhetilanteista tai epäselvyyksistä ovat yhä useammin tapetilla. Miksi tilitoimisto ja oma kirjanpitäjä pyytävät kaikesta mahdollisesta tositteita ja lisäselvityksiä?

Kirjanpidossa vilahtelevat eri termit, kuten tositteet, kassavirtaennusteet ja tilinpäätös. Mitä nämä termit tarkoittavat ja mitkä asiat näihin vaikuttavat? Kerromme lyhyesti kirjanpidon tärkeimmistä termeistä ja mitä tiedoilla tehdään.

Mitä on kirjanpito ja miksi kirjanpitoa tehdään?

Kirjanpidon ensisijainen ja tärkein tehtävä on tuottaa tietoa yritykselle itselleen. Tuloslaskelma kertoo toiminnan tuloksellisuuden, tase kertoo muun vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Kirjanpidon perusteella tai sen lukuja hyödyntäen voidaan myös tehdä muuta yrityksen toimintaa palvelevaa laskentaa – kassavirtalaskelmia ja -ennusteita, budjetteja, asiakaskannattavuuslaskelmia ja niin edelleen. Hyvä tilitoimisto auttaa toki näiden laadinnassa.

Kirjanpito tuottaa tärkeää tietoa yrityksen taloudesta ja tilasta myös ulkoisille sidosryhmille. Esimerkiksi osakeyhtiön tilinpäätös julkaistaan Kaupparekisterissä, jolloin luvut ovat rahoittajien, yrityksen tavarantoimittajien ja myös kilpailijoiden käytössä. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jolla ei ole velvollisuutta julkaista tilinpäätöstään, joutuu sen joka tapauksessa esittämään hakiessaan rahoitusta pankista. Yrityksen tulovero- ja arvonlisäveroilmoitukset pohjautuvat myös kirjanpidon lukuihin.

Miten kirjanpito tapahtuu?  

Yritys ostaa ja myy tavaraa tai palveluja. Se vastaanottaa ja suorittaa maksuja. Myyntejä, ostoja ja rahasuorituksia sanotaan liiketapahtumiksi. Liiketapahtumien sisältö kuvataan tositteille. Tositteita ovat esimerkiksi myynti- ja ostolaskut, käteiskuitit, tiliotteet, matkalaskut ja ylityölistat. Tositteet kertovat siis mitä liiketapahtumassa on tapahtunut – mitä on myyty tai ostettu, mistä on maksettu ja niin edelleen.

Kirjanpitäjä tekee tositteen perusteella kirjauksen kirjanpitoon. Tosite kertoo hänelle liiketapahtuman sisällön. Kirjausten perusteella laaditaan tilinpäätös, joka sisältää keskeisinä osina tuloslaskelman ja taseen. Tilinpäätöksen pohjalta tehdään myös yrityksen tuloveroilmoitus.

Liiketapahtumien käsittely on pitkälti automatisoitua, mutta kirjanpitäjän asiantuntemus on tarpeen monessa kohdin, esimerkiksi automatisointisääntöjä luotaessa, oikeiden veroratkaisujen suunnittelussa sekä johtopäätösten ja suositusten laatimisessa yrittäjän käyttöön. Tämän vuoksi proaktiivinen, konsultoiva tilitoimisto kultaakin kalliimpi kumppani yritykselle.

Lue Timo Sarpalinnan kommentti proaktiivisen tilitoimiston arvosta yrityksen johtamiseen

Hyvä kirjanpito – mitä etua siitä on?

Hyvä kirjanpito tuottaa yrittäjälle reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta. Kirjanpidosta saadaan mm. kassavirtaennuste, mikä auttaa yrityksen päättäjiä muodostamaan käsityksen yrityksen nykyisestä ja lähitulevaisuuden maksuvalmiudesta. Tietojen pohjalta voidaan tehdä päätöksiä toimenpiteistä, jotta päästään haluttuun tilanteeseen.

Kassavirta kertoo yrityksen maksuvalmiuden, eli paljonko yrityksellä on rahaa käytettävissä juuri nyt laskujen, lainanlyhennysten ja palkkojen maksuun. Ennusteiden perusteella voidaan miettiä esimerkiksi investointien ajankohtaa.

Hyvä kirjanpito on siis yrittäjän ystävä!


Kirjoittanut

Harri Hakala, myyntijohtaja

Lähteenä käytimme Taloushallintoliiton Kirjanpidon ABC-opasta, jonka löydät kokonaisuudessaan täältä.

Here is displayed interactive form 430936433