Teknologiateollisuuden palkkaratkaisu

Teknologianteollisuus solmi uuden työehtosopimuksen, joka on voimassa 6.2.2023 – 30.11.2024. Sopimus on yleissitova, mutta yritykset voivat sopia paikallisesti mm. palkankorotuksista.

Kirjoittanut: Kirsi Keipi, aluejohtaja Satakunta

Palkkahallintoomme on tullut runsaasti kyselyitä, mitä tämä paikallinen sopiminen tarkoittaa. Tässä lyhyesti muutamia tärkeimpiä kohtia, jotka pitää huomioida.

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Paikallinen palkkaratkaisu tulee olla tehtynä 15.3. mennessä, ellei muuta ole yhdessä sovittu.  Yrityksen johto ei voi yksipuolisesti ilmoittaa palkankorotuksen määrää tai sitä, ettei palkankorotuksia tule laisinkaan.

  • Neuvottelut tulee käydä aidosti yritys- tai työpaikkatasolla esim. luottamusmiehen ja työnantajan johdolla
  • Palkkaratkaisu mitoitetaan yrityksen tilanteen mukaan. Yrityksen johdon tulee perustella mihin palkankorotukset perustuvat, esim. yrityksen taloustilanne, kuten maksuvalmius ja vakavaraisuus, yrityksen tilauskanta tai tilinpäätösanalyysi, jonka tarkoitus on avata yrityksen tulevaisuuden taloudellisia lähtökohtia. Luottamusmiehellä tai työntekijöiden edustajalla tulee olla oikeus tutustua aineistoon ennen neuvotteluja.
  • Palkankorotusten tulee olla oikeudenmukaisia. Palkankorotukset voivat olla myös henkilökohtaisia perustuen vaikkapa osaamiseen, vastuunottamiseen ja hyviin työsuorituksiin. Hyvä huomioida, että oikeudenmukaista ei automaattisesti ole se, että kaikki saavat saman korotuksen.
  • On mahdollista, ettei yrityksessä tehdä palkankorotusta laisinkaan. Jos paikallisesti ei erikseen mitään sovita, niin silloin noudatetaan työehtosopimusta.

Tarkemmat yksityiskohdat löytyvät teknologiateollisuuden liiton sivuilta

Mitä käy, jos paikallista sopimusta ei tehdä tai yhteisymmärrykseen ei päästä?

Mikäli paikallista sopimusta ei tehdä tai yhteisymmärrykseen ei päästä, noudatetaan silloin ns. ”perälautasopimusta”. Palkkaratkaisu on silloin seuraava:

  • maaliskuussa maksetaan kertaerä 400 € normaalin palkanmaksun yhteydessä
  • 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotus 3,5 %
  • 1.2.2024 yleiskorotus 2 % sekä yritys ja työpaikkakohtainen erä 0,5 %. Paikallisen erän kohdentamiseen on oma ohjeistuksensa, johon kannattaa perehtyä.

Erilliset lisät kuten ilta- ja yölisä, sunnuntailisä, erilaiset vuorolisät nouset yllä mainittujen perälautaprosenttien mukaan, riippumatta siitä onko kyseessä paikallinen vai perälautasopimus.

Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvauksia korotetaan 1.4.2023 alkaen 3,5 prosenttia ja 1.2.2024 alkaen 2,0 prosenttia. Näistä ei voi paikallisesti sopia.

Mielenkiintoinen yksityiskohta uudessa sopimuksessa koski vuokratyöntekijöiden siirtymistä käyttäjäyrityksen palkkalistoille. Jos vuokratyöntekijä siirtyy käyttäjäyrityksen palvelukseen välittömästi tai lyhytaikaisen keskeytyksen jälkeen, katsotaan työsuhde-etuuksien määräytyvän vuokratyösopimuksen alkupäivän mukaan.  Tämä vaikuttaa mm. sairausajan palkanmaksuvelvollisuuteen, ja työntekijälle saattaa kertyä heti täydet vuosilomat.

Festumin asiantuntijat auttavat näissäkin asioissa mielellään.

Ota yhteyttä