Tiedolla johtamisen kärjessä – Festum Accounting ja StatBun allekirjoittivat kumppanuussopimuksen

Tiedolla johtaminen on noussut yhdeksi keskeisimmistä tekijöistä yritysten menestyksen ja kilpailukyvyn parantamisessa. Tutustu StatBun -ohjelmistoon! Monet yritykset kohtaavat edelleen merkittäviä haasteita, kuten hajanaista liiketoimintatietoa, epäselviä tavoitteita ja kokonaistilannekuvan hahmottamisen vaikeuksia. Näiden haasteiden ratkaiseminen vaatii innovatiivisia työkaluja ja ohjelmiston, joka pystyy kokoamaan kaiken liiketoimintatiedon yhteen näkymään. - Yrityksissä on usein käytössä useita [...]