Tiedolla johtamisen kärjessä – Festum Accounting ja StatBun allekirjoittivat kumppanuussopimuksen

Tiedolla johtaminen on noussut yhdeksi keskeisimmistä tekijöistä yritysten menestyksen ja kilpailukyvyn parantamisessa. Tutustu StatBun -ohjelmistoon!

Monet yritykset kohtaavat edelleen merkittäviä haasteita, kuten hajanaista liiketoimintatietoa, epäselviä tavoitteita ja kokonaistilannekuvan hahmottamisen vaikeuksia. Näiden haasteiden ratkaiseminen vaatii innovatiivisia työkaluja ja ohjelmiston, joka pystyy kokoamaan kaiken liiketoimintatiedon yhteen näkymään.

Yrityksissä on usein käytössä useita erilaisia järjestelmiä ja tietolähteitä, jotka eivät välttämättä keskustele keskenään. Tämä johtaa hajanaiseen liiketoimintatietoon, mikä vaikeuttaa kokonaiskuvan saamista yrityksen toiminnasta. Tavoitteiden asettaminen ja niiden seuraaminen on haastavaa, jos yrityksellä ei ole selkeää näkymää nykytilanteeseen. Tämä vaikeuttaa strategista suunnittelua ja tavoitteiden saavuttamisen seurantaa, Festum Accountingin toimitusjohtaja Janne Eurén toteaa.

Ajantasainen tieto yrityksen toiminnasta ehkäisee tehottomia päätöksiä

Ilman ajantasaista ja tarkkaa tietoa yrityksen toiminnasta, on vaikea muodostaa kattavaa tilannekuvaa. Tämä voi johtaa tehottomiin päätöksiin ja virheisiin. Tiedon analysoiminen on usein työlästä ja aikaa vievää, jos käytettävissä ei ole oikeanlaisia työkaluja. Analyysin tulisi olla helppoa ja nopeaa, jotta siitä olisi hyötyä päätöksenteossa.

Kehittämämme StatBun on 2020-luvun omaa koodiamme ja olemme ratkaisseet kaikki nämä haasteet. Integroidumme kaikkiin keskeisiin liiketoimintatiedon järjestelmiin. StatBun kokoaa kaiken liiketoimintatiedon yhteen alustaan täysin ajantasaisesti ja kokonaisvaltaisella läpinäkyvyydellä, StatBun kumppanuuksista vastaava Timo Räsänen Talgrafilta kertoo.

Tavoitteiden asettaminen ja niiden seuraaminen helpottuvat merkittävästi. StatBun mahdollistaa strategisen suunnittelun ja operatiivisen toiminnan paremman koordinoinnin.

Ohjelmistomme parantaa merkittävästi päätöksenteon laatua. Päätösten vaikutukset voidaan nähdä etukäteen, mikä vähentää riskejä ja parantaa toiminnan tehokkuutta, Räsänen jatkaa.

Klikkaa tästä ja kokeile StatBunia 

Mitä ominaisuuksia StatBun sisältää?

StatBun ei ole vain taloushallinnon raportointi- ja budjetointiohjelmisto, lyhyellä aikavälillä se sisältää myös HR-raportoinnin. Jatkossa uudet tietomallit mahdollistavat muun muassa investointien kannattavuuslaskennan, myynnin ja markkinoinnin raportoinnin sekä pitkän aikavälin kassavirtaennusteet.

Perinteisistä ratkaisuista poiketen kaikki liiketoimintatieto on analysoitavissa samassa järjestelmässä, mikä säästää aikaa ja vähentää manuaalisen työn tarvetta.

StatBunissa on rooliperusteinen käyttäjähallinta, mikä mahdollistaa halutun tiedon jakamisen kaikille yrityksen sidosryhmille turvallisesti ja hallitusti. Tämä tehostaa tiedonkulkua ja yhteistyötä merkittävästi.

StatBunin monipuolisuus ja uudenlainen lähestymistapa liiketoimintatiedon hallintaan sai meidät vakuuttuneeksi. Meille tärkeintä on, että asiakkaamme saavat käyttöönsä markkinoiden edistyksellisimmät työkalut, joilla voimme yhdessä asiantuntijoidemme kanssa tarjota parasta mahdollista palvelua, Eurén sanoo.

Ohjelmisto on suunniteltu käyttäjäkokemukseltaan hyväksi ja sen käyttöönotto on helppoa, eikä vaadi pitkiä käyttöönottoprojekteja. Se on käytettävissä minuuteissa, ja sen monipuoliset muokkausmahdollisuudet vastaavat kaikkien asiakkaidemme tarpeisiin. Haluamme seurata uusinta digitaalista kehitystä, jossa hyödynnetään tekoälyä, hän jatkaa.

Tiedolla johtamisen kärjessä pysyminen vaatii jatkuvaa uudistumista ja poikkeuksellista näkemyksellisyyttä.

Ohjelmistotalona haluamme tarjota kumppaniemme kautta kattavan ja edullisen liiketoiminta-alustan suomalaisille yrityksille. Yhteisenä tavoitteenamme on aidosti tukea suomalaista yrityskenttää, oli kyseessä sitten pieni tai suuri yritys. Haluamme varmistaa, että asiakkaan tarpeisiin vastataan parhaalla mahdollisella tavalla, Räsänen sanoo.

StatBun kehittyy jatkuvasti käyttäjien palautteen perusteella. Meille on tärkeää, että kaikessa tekemisessämme näkyy avoimuus ja rehellisyys. Haluamme olla Suomen paras työpaikka, kumppani sekä ohjelmiston tarjoaja. Tarjoamme kaiken osaamisemme kumppaneidemme ja heidän asiakkaidensa käyttöön, jotta Suomessa on entistä enemmän paremmin menestyviä yrityksiä, hän toteaa.

Kokeile StatBunia

Kumppanuutemme myötä voit kokeilla StatBunia maksutta kaksi viikkoa oman yrityksesi luvuilla.

Klikkaa tästä ja kokeile StatBunia 

tai

Ota yhteyttä Janneen tai Harriin, katso yhteystiedot