Festum laajentaa palvelutarjontaa

Festum Accounting Oy on sopinut oikeudellisista neuvontapalveluista Porissa toimivan Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy:n kanssa.

Porin keskustassa Teljäntorissa toimiva Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy tarjoaa Festumin asiakkaille mm. maksutonta lakineuvontaa. Yhteistyö on merkittävä laajennus Festum Accounting Oy:n palvelutarjonnassa, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille kokonaisvaltaista apua liiketoiminnan arkipäiväisiinkin asioihin.

– Olemme todella iloisia, että voimme tarjota asiakkaillemme laadukasta lakineuvontaa taloushallinnon palveluiden lisäksi. Olemme itse käyttäneet jo pitkään heidän palveluitaan ja olemme olleet hyvin tyytyväisiä laajaan osaamiseen ja kokemukseen, kertoo Festum Accounting Oy:n toimitusjohtaja Janne Eurén.

Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy yrityksenä

Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy syntyi kymmenen vuotta sitten, kun kaksi asianajotoimistoa yhdistyi toimivaksi kokonaisuudeksi. Yhtiössä toimii tällä hetkellä kuusi juristia ja kaksi assistenttia. Osakkailla on pitkä kokemus asianajotoiminnasta aina 1980-luvulta saakka. Asianajajana toimiva, yhtiön osakas Markku Asmala on erikoistunut etenkin sopimusoikeuteen, ympäristö- ja työoikeuteen sekä yritysjärjestelyihin. Asianajotoimisto hoitaa myös julkisiin hankintoihin, rakentamiseen ja kiinteistökauppoihin liittyviä tehtäviä, yrityssaneerauksia sekä konkursseja.

– Jokainen toimeksianto on erilainen. Nykyisin asiakkaiden kysymykset ovat kuitenkin painottuneet tilanteiden ennakointiin – oletetaan jonkin asian tapahtuvan ja siihen halutaan varautua. Tilanteiden ennakointi tuo mukanaan erilaisia vaihtoehtoja asioiden käsittelyyn ja hoitamiseen, Markku Asmala kertoo.

Lakipalveluiden kolme merkittävintä työllistäjää

Yritysjuridiikan puitteissa on havaittavissa kolme selkeää asiaa, joihin yrittäjät kaipaavat apua. Työsuhteisiin liittyvät asiat ovat kysytyin asia, saatavien turvaaminen ja perintäasiat kirivät toisella sijalla. Myös sopimusasioista, ehtojen tulkinnasta ja tarjouksiin liittyvistä epävarmuuksista kysytään paljon.

Yleisesti voidaan kuitenkin puhua hyvin arkipäiväisistä asioista, kuten osakassopimuksista, yritysten omistusmuutoksista tai vaikkapa liiketoiminnan myynnistä. Osaava asianajaja käy läpi ja laatii erilaisia asiakirjoja sekä neuvoo oikean menettelytavan löytämisessä.

Lähtökohtana yrittäjän oikeudet ja täysipainoinen liiketoiminta

Vaikka yleisimmät kysymykset koskevatkin yritysjuridiikkaa, asianajotoimisto auttaa Festumin asiakkaita myös yksityisasioissa.

– Yritystä ei voi johtaa täysipainoisesti, jos kotielämässä on vaikkapa riitaisa avioero päällä. Ihmisiä me kaikki kuitenkin olemme. Meiltä voi kysyä neuvoa tai saada palveluita siis myös yksityiselämän asioihin, Markku Asmala vinkkaa.

Nykyisessä yrityskulttuurissamme yritysten sisäinen hierarkia on häilyvä. Etenkin pienemmät yritykset, puhutaan esimerkiksi alle 20 henkilön yrityksistä, ovat henkilösidonnaisia. Työnantaja tuntee työntekijänsä, ja heidän välilleen on muodostunut jopa kaveruus. Etenkin työvoiman vähentämiskysymykset ovat kovin moninaisia, kun henkilöstöön on syntynyt vuosien mittaan luja side. Lähtökohtana kuitenkin pitää olla, että yrittäjä voi ja pystyy käyttämään oikeuksiaan. Näissä tilanteissa asianajaja on ollut kiitelty kumppani.

Palvelut Festumin asiakkaille

Palvelun tarkoituksena on, että lakiasioiden neuvontaan olisi mahdollisimman matala kynnys ottaa yhteyttä. Akuuteissa tilanteissa neuvoa saa maksutta ensiavun tyyppisesti. Dokumenttien laadinta, kirjalliset kommentit tai aikaa vievät asiakirjojen tulkinnat ovat maksullisia palveluita.

Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy toimii tuntiveloitteisesti, mutta selkeissä projektimallisissa tapauksissa voidaan sopia kiinteä hinta. Yllätyskuluja ei tule, sillä asiakkaan kanssa tehdään aina ensin sopimus, mikäli asian käsittely on maksullinen. Erimielisyystilanteissa yrityksillä on usein mahdollisuus tukeutua omaan oikeusturvavakuutukseensa, jos vakuutusturvassa on tämä vakuutus.

Näin otat yhteyttä

Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy toivoo yhteydenotot mieluiten sähköpostitse, mutta myös puhelinsoitto toimii. Toimiston ja lakimiesten yhteystiedot löytyvät toimiston kotisivuilta www.ahslaki.fi. Voit viestissä esittää kysymyksesi tai jättää soittopyynnön yhteystietojesi kera p. 02 634 5100. Muista myös mainita, että olet Festum Accounting Oy:n asiakas. Lakipalvelut ovat vaitiolovelvollisuuden alaisia, eikä niitä raportoida tilitoimistollesi.

Markku Asmala
Asianajaja, varatuomari, osakas
markku.asmala@ahslaki.fi
www.ahslaki.fi

Kuvassa asianajaja Markku Asmala sekä assistentti Elina Santalahti