Henkilökunnan koulutus: Koulutusvähennys on puhdasta rahaa!

Yrityksessä kannattaa panostaa omistajien ja henkilökunnan koulutukseen. Siitä hyötyvät molemmat osapuolet – työntekijä pääsee kehittämään itseään ja omaa ammattitaitoaan ja näin ehkä vastaanottamaan haasteellisempia työtehtäviä. Yritys puolestaan saa osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa.  

Kirjoittanut: Kirsi Keipi, aluejohtaja, Satakunta

Koulutus toimii osaltaan myös yritykseen sitouttavana tekijänä, erityisesti silloin kun koulutus on henkilön itsensä toivomaa. Kun työntekijät tuntevat, että heitä arvostetaan ja heihin halutaan panostaa, työtyytyväisyyskin pysyy korkealla.

Verotuksellisesti koulutusmenot, kuten koulutuksen osallistumismaksut, matka- ja majoituskustannukset, ovat yritykselle vähennyskelpoisia. Edellytyksenä on, että koulutus on hyödyllistä työntekijän yrityksessä olevien nykyisten tai tulevien työtehtävien hoitamisen kannalta.  

Mikä on koulutusvähennys?

Yrityksellä, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa tai maataloutta on tietyin edellytyksin mahdollista saada ylimääräinen koulutusvähennys verotuksessa. Se on laskennallinen lisävähennys, joka saadaan tehdä työntekijän palkasta ja koulutuksesta aiheutuneiden todellisten kulujen lisäksi. Verotuksessa voidaan siis vähentää todelliset kulut sekä tämä laskennallinen lisävähennys.  

Koulutusvähennystä ei kirjata kirjanpitoon, vaan sitä vaaditaan veroilmoituksen antamisen yhteydessä.  Se vähentää maksettavan veron määrää tai vastaavasti lisää vahvistettavaa tappiota. Koulutusvähennys on siis puhdasta rahaa ja näin veroissa säästetyt eurot ovat muussa liiketoiminnassa käytettävissä.

Mihin koulutusvähennys perustuu?

Koulutusvähennys perustuu työntekijöiden koulutuspäiviin ja keskimääräiseen päiväpalkkaan. Vähennyksen suuruus on 50 % koulutuspäivien keskimääräisistä palkkakustannuksista. Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden.

Koulutusvähennyksen edellytyksenä on, että työnantajan järjestämä koulutus perustuu työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan.  Mikäli koulutussuunnitelmaa ei ole laadittuna, niin koulutusvähennystä ei saa tehdä. Pelkkä koulutussuunnitelman laatiminen ei riitä, vaan työnantajan pitää myös seurata suunnitelman toteutumista työntekijäkohtaisesti.

Koulutusvähennyksen kriteerit

Koulutuksen pitää olla työnantajan järjestämää koulutusta, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista. Koulutuksen kesto pitää olla yhtäjaksoisesti vähintään tunti ja työntekijälle tulee maksaa palkkaa koulutuksen ajalta palkkaa. Koulutuspäiväksi lasketaan päivä, jona koulutuksen yhteenlaskettu kesto on ollut vähintään kuusi tuntia.  

Jos työntekijän palkkakustannuksiin on saatu verovuonna palkkatukea, hänen osaltaan koulutusvähennystä ei voida tehdä, mutta toki työnantaja voi vaatia koulutusvähennystä muiden kuin palkkatuettujen työntekijöiden osalta.

Koulutusvähennystä laskettaessa vähennykseen oikeuttavina työntekijöinä ei pidetä yrityksen vuokraamia vuokratyöntekijöitä. Myöskään elinkeinoharjoittaja tai osakeyhtiön ainoa osakas ei ole yrityksen työntekijä. Myös toimitusjohtaja jätetään vähennyksen ulkopuolelle, koska hän ei ole työsuhteessa.

Kirjanpitäjäsi auttaa!

Mikäli koulutusvähennykseen tarvittavat tiedot työntekijöiden koulutuksista, koulutuksen kestoista jne. ovat hyötyyn nähden helposti saatavilla, niin koulutusvähennys kannattaa hyödyntää. Kuten yllä mainitsinkin, niin tämä on ns. helppoa rahaa. Kysy lisää omalta kirjanpitäjältäsi!

Sinua saattaa kiinnostaa myös..

Sitouta osakkuudella: Näin otat työntekijän osakkaaksi yritykseen

Palkanlaskenta: Säästänkö, jos maksan palkat itse?