Sitouta osakkuudella: Näin otat työntekijöitä osakkaaksi yritykseen

Moni yrittäjä miettii sitä, miten voisi sitouttaa yrityksen osaavia henkilöitä mukaan liiketoimintaan. Tämä on hyvin tärkeää yritykselle, koska tunnetusti sitoutunut henkilöstö auttaa yritystä menestymään.

Mutta miten sitouttaminen kannattaa tehdä parhaalla tavalla? Lyhytaikaista sitouttamista voidaan saada aikaan erilaisilla rahallisilla kannustemalleilla, joissa työntekijät saavat vuosipalkkion yrityksen kannattavuuden mukaan. Yritykset käyttävät myös paljon muita henkilöstöetuja mm. liikunta- ja kulttuuriseteleitä ja polkupyöräetua. Nämä eivät kuitenkaan välttämättä johda pitkäkestoiseen sitoutumiseen.

Osakkuus tarjoaa pitkäkestoisen sitoutumisen

Pitkäkestoisen sitoutumisen saa yleensä aikaan vain sillä, että ottaa työntekijöitä osakkaaksi yritykseen. Työntekijöillä on näin mahdollisuus omalla työllä kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja kannattavuutta. Kun yrityksen arvo kasvaa, nousee myös jokaisen osakkaan omistuksen arvo yrityksestä.

Osakeantijärjestely

Työntekijöitä voi ottaa osakkaaksi useammalla eri tavalla. Tyypillinen tapa on erilaiset osakeantijärjestelyt, joissa henkilöstölle annetaan mahdollisuus hankkia tietty määrä yrityksen osakkeita. Tässä voi käyttää verottajan antamaa ohjeistusta työsuhteeseen perustuvasta osakeannista. Verottaja päivitti tätä ohjetta viime vuoden puolella ja koko ohje löytyy verottajan sivuilta:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/77578/ty%C3%B6suhteeseen-perustuvan-osakeannin-verotus2/

Ohjeen perusteella voidaan osakkeet luovuttaa kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä voi osakkeen arvon laskea 10 % alle yrityksen osakkeen käyvän arvon. Käyvän arvon menetelmässä yrityksen arvo lasketaan substanssi- ja tuottoarvon perusteella. Jos osakkeet luovutetaan yli 10 % alennuksella käypään arvoon nähden, on tämä etu veronalaista palkkaa.

Yrityksen arvon laskeminen

Toisessa vaihtoehdossa yrityksen osakkeen arvo lasketaan matemaattisen arvon mukaan. Verottaja laskee yrityksen matemaattisen arvon siten, että yhtiön nettovarallisuus (varat – velat) jaetaan ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Tästä saadaan osakkeen arvo. Matemaattisen arvon laskenta perustuu tarkistettuun nettovarallisuuteen, joka on laskettu yhtiön verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaan. Tähän malliin liittyy muutamia ehtoja:

  • osakeantia pitää tarjota yrityksen henkilöstön enemmistölle
  • henkilöt pitää olla työsuhteessa – vuokratyösuhde ei käy
  • osakeantia ei voi suunnata henkilöille, joilla on jo huomattava omistusosuus
  • varainhankintaveroa ei tarvitse maksaa osakeannissa, jos yritys laskee merkittäväksi uusia osakkeita

Paras tapa sitouttamiseen?

Mutta mikä sitten on paras tapa sitouttamiseen, riippuu yrityksen tahtotilasta. Festumin asiantuntijat auttavat sinua laskemaan yritykselle ja työntekijöille sopivimman vaihtoehdon.


Kirjoittanut

Harri Hakala
Myyntijohtaja
Festum Accounting Oy

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

Viihtyvyys ja sitouttaminen uudelle tasolle: Henkilökuntaetujen verotus

Polkupyörä työsuhde-etuna