NSF Oy

nsf festum accounting

Konsultoiva tilitoimisto tuo ymmärrystä liiketoiminnan kokonaisuudesta

 

NSF Oy:n tavoitteena on olla yrityksen tiedonkäsittelyn strateginen kumppani ja auttaa asiakasta parempaan sekä turvallisempaan tiedonkäsittelyyn, jotka tukevat liiketoimintaa nyt ja jatkossa. Strategista kumppanuutta haetaan myös omilta kumppaneilta, kuten tilitoimistolta. Haaveissa oli konsultoiva tilitoimisto. 

NSF Oy lähti kilpailuttamaan tilitoimistoaan maltilla. Uudeksi tilitoimistoksi valikoitui useasta vaihtoehdosta Festum Accounting.

Aiemmin tilitoimiston kanssa toteutettu yhteistyö perustui aina pyyntöön, kun me reagoimme, he reagoivat. Kaipasin proaktiivista toimintaa tilitoimistolta reaktiivisen sijaan. Festum Accountingin myyntityö itsessään oli konsultoivaa; matkan varrella kävimme läpi parhaita käytäntöjä ja erilaisia ehdotuksia. Tämä vastasi omia arvojamme ja tapaamme toimia.

 

Konsultoiva tilitoimisto auttaa näkemään lukujen taakse

Konsultoiva tilitoimisto pyrkii tuomaan esille asioita, jotka auttavat asiakasyritystä kehittymään ja tekemään asioita järkevämmin. Luottamussuhde omaan tiimiin syntyy, kun ihmiset tuovat selkeää hyötyä omalla osaamisellaan.

Festum tuo meille parempaa ymmärrystä liiketoimintamme kokonaisuudesta. Heillä on ymmärrystä muistakin liiketoimintasovelluksista, eikä vain talouden ympärillä. He näkevät lukujen takana asioita, joita ei ehkä itse ajattele tai osaa nähdä, ja näistä huomauttaminen on tärkeää. Tämän kaltainen tilitoimisto on kullanarvoinen kumppanuus toimitusjohtajalle.

 

Festum Accountingilla on syväosaamista myös liiketoiminnassa tarvittavista järjestelmistä. Rajapinnat ja järjestelmien keskinäinen keskustelu on tärkeää.

Netvisorin mobiilisovelluksen avulla näen keskeiset luvut ja laskun kierrätys helpottui huomattavasti. Festumin tiimi ohjaa meitä oikeaan suuntaan, eikä koskaan tarvitse nolostua kysyessään asiaa, mikä jollekin toiselle saattaisi olla itsestään selvää.

 

– Festumin talouspäällikköpalvelu on todella hyvä, löysimme apua niin yritysjärjestelyihin kuin veroteknisten asioiden hoitamiseen. Ei ole olemassa yritystä, joka ei tarvitsisi Festumin kaltaista tilitoimistoa.