Kirjanpitolautakunta antaa ohjeita, neuvoja ja lausuntoja

Kirjanpitolautakunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja antaa hakemuksen perusteella ohjeita, neuvoja sekä lausuntoja kirjanpitolain soveltamisesta.

Kirjoittanut: Harri Hakala, myyntijohtaja

Yritysten kirjanpidon tekemisen pohjana toimii kirjanpitolaki, mikä määrittelee erilaisia asioita liiketapahtumien kirjaamisen ja kirjanpitoaineiston säilyttämiseen liittyen. Laki ottaa kantaa myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältöön, jotta eri yritysten vertailu on mahdollista ja tilinpäätös antaa mahdollisimman realistisen kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Aina kirjanpitolaki ei ole yksiselitteinen ja anna selkeää vastausta erilaisiin tilanteisiin, joita ovat mm. erilaiset yritysjärjestelyt ja verotuksen tulkinnat. Näitä varten tarvitaan kirjanpitolautakunta.

Mikä kirjanpitolautakunta on?

Valtioneuvosto nimittää kirjanpitolautakunnan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Lautakunnan jäsenten tulee olla kirjanpitoon hyvin perehtyneitä ja vähintään yhdellä jäsenellä sekä hänen varajäsenellään tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

Noin kahden viikon välein kokoontuvan lautakunnan kokoonpano pyritään muodostamaan siten, että jäsenten ammattitaito ja kokemus lautakunnan tehtäviin nähden mahdollisimman kattava sekä monipuolinen.

Ohjeiden, lausuntojen ja neuvojen lisäksi kirjanpitolautakunta

  • myöntää poikkeuksia yksittäistapauksissa tai toimialoittain erikseen mainituista kirjanpitolain säännöksistä. Edellytyksenä poikkeuksen myöntämiseen on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädöksien vastainen.
  • tekee tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä työ- ja elinkeinoministeriölle
  • antaa pyynnöstä lausuntoja työ- ja elinkeinoministeriölle.

Miten ja mistä asiasta hakemuksen voi tehdä?

Kun kirjanpitolautakunnalta halutaan lausunto ja poikkeuslupa, vapaamuotoinen ja asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot sisältävä hakemus jätetään kirjallisesti. Hakemuksen voi tehdä yrityksen edustaja tai kirjanpitäjä.

Tyypillisimmät poikkeuslupahakemukset liittyvät tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisajan pidentämiselle. Kirjanpitolautakunta voi antaa normaalin neljän kuukauden lisäksi kahden kuukauden lisäajan tilinpäätöksen jättämiselle.

Muita tyypillisiä aiheita ovat:

  • Vastikkeellisen osakeannin merkinnän kirjaamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
  • Tulon jaksottamisesta
  • Maksamattomien ennakoiden eliminoinnista myyntisaamisista ja saaduista ennakoista
  • Yhtiölainallisten asunto-osakkeiden käsittelystä asuntosijoittajan tilinpäätöksessä
  • Osakekannustinjärjestelyn kirjanpitokäsittelystä

Kirjanpitolautakunta julkaisee lausunnot ja poikkeusluvat omilla sivuillaan täällä.

Lisätietoja saat omalta kirjanpitäjältäsi!

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Tilitoimiston vaihtaminen

Käytännössä tilitoimiston vaihtaminen tarkoittaa talous- ja palkkahallinnon tietojen siirtoa tilitoimistolta toiselle. Katso, mitä kaikkea tarvitaan t…