Henkilökuntaetu verotus: Viihtyvyys ja sitouttaminen uudelle tasolle

Korona on aiheuttanut monille yrityksille haasteita talouden lisäksi myös osaavien ja sitoutuneiden työntekijöiden löytämisessä ja sitouttamisessa. Henkilökuntaeduilla voidaan parantaa työnantajamielikuvaa ja vahvistamaan sitouttamista.

Monet työntekijät ovat vaihtaneet esim. kaupan kassalle töihin, jossa töitä on riittänyt koko ajan. Monien osalta istumatyö ja etätyö ovat aiheuttaneet haasteita tuki- ja liikuntaelinten vaivoista. Miten näitä haasteita sitten voisi poistaa?

Hieronta verovapaana virkistystoimintana

Hieronta on erinomainen henkilökuntaetu, sillä se auttaa monissa tuki- ja liikuntaelinten vaivoissa. Yritys voi tarjota tämän verovapaan virkistystoiminnan työntekijöilleen. Hierojan voi kutsua työpaikalle ja työntekijät voivat varata hierontavuoron tietyin väliajoin.

Työnantaja maksaa hieronnan kustannukset tai osan niistä suoraan hierontapalvelujen tuottajalle. Verovapaana virkistystoimintana tarjottava hierontaetu on mahdollista järjestää myös kohdennetun maksuvälineen avulla. Työnantajan tulee valita ne hierontapaikat, joita työntekijät voivat käyttää.

Hieronta auttaa vapauttamaan jännitteitä koko kropasta, mutta erityisen hyväksi hieronta on päätetyöskentelyä tekevälle henkilölle. Siitä on todettu olevan apua myös migreenikoille ja ”hiirikädestä” kärsiville.

Sairastavalle lapselle ulkopuolinen hoitaja verovapaasti

Kun yrityksen avainosaajat joutuvat jäämään kotiin tilapäiselle hoitovapaalle hoitamaan sairasta lasta, aiheuttaa tämä usein haasteita. Kun työntekijän lapsi sairastuu, työnantaja voi järjestää lapselle ulkopuolisen hoitajan, jotta lapsen vanhempi voi halutessaan hoitaa työtehtävänsä tilapäiselle hoitovapaalle jäämisen sijaan.

Hoitoedun verovapaus edellyttää, että sairaan lapsen hoito on työnantajan järjestämää, eli työnantaja tekee sopimuksen lasta hoitavan tahon kanssa ja maksaa tälle palkkion. Jos työnantaja korvaa työntekijälle hänen itsensä hankkiman hoitajan palkkioita, maksut ovat työntekijän palkkaa.

Henkilökuntaedut osana positiivista työnantajamielikuvaa

Verottajan linjaus on seuraava: ”Henkilökuntaedut ovat työnantajan työntekijöilleen tai eläkkeellä oleville entisille työntekijöilleen järjestämiä etuja, jotka annetaan työ- tai virkasuhteen perusteella, mutta jotka eivät ole korvausta tehdystä työstä. Työnantajan kannalta henkilökuntaedun antamisen tarkoituksena on usein välittää positiivista työnantajakuvaa tai välillisesti edistää työn tekemistä esimerkiksi ylläpitämällä työntekijöiden työkykyä tai -motivaatiota.”

Työnantaja voi siis tarjota työntekijöilleen monia hyviä etuja, joilla voi lisätä motivaatiota, työtehoa ja hyvinvointia. Näiden etujen avulla voi yritys investoida sitoutuneisiin työntekijöihin.

Tilitoimisto mukana henkilöstön hyvinvoinnissa

Hyvä tilitoimisto auttaa asiakasyrityksiään kehittämään toimintaansa kaikilla osa-alueilla. Tilitoimistosta saat apua verotukseen liittyvissä asioissa, myös henkilökuntaetujen puitteissa.

Tilitoimisto voi auttaa sinua myös budjetoimaan henkilökunnan hyvinvointiin varoja, katsoen liiketoimintasi talouden kulkua kokonaisvaltaisesti.

Mikäli haluat jutella lisää henkilökuntaeduista tai muusta taloushallintoon liittyvästä asiasta, ota yhteyttä omaan Festumin yhteyshenkilöösi tai aluejohtajaan.

Yhteystiedot


Lue lisää näistä ja muista henkilökuntaeduista osoitteesta: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62486/henkil%C3%B6kuntaedut-verotuksessa5/