Parempaa asiakaskokemusta ja lyhyempiä maksuaikoja Reskontravahti-palvelun avulla

Saatavienhallinnan automaatiopalveluja tuottava Visma Financial Solutions tutki suomalaisyritysten käytäntöjä ulkoistettuun saatavienhallintaan ja saatavienhallinnan automaatioon liittyen.

Saatavienhallinta 2022 -tutkimuksessa haastateltiin 200 suomalaisyritysten toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa heidän yritystensä kokemuksista ja käytännöistä.

Saatavienhallinnan automaatiota hyödynnetään vielä vähän

Saatavienhallinnan automaatio tarkoittaa yrityksen taloushallinnon ohjelmiston tai siihen liitettävän palvelun suorittamaa maksuvalvontaa, maksumuistutusten lähettämistä ja perintätoimenpiteitä.

Visman Saatavienhallinta 2022 -tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 57 % oli ainakin osittain automatisoinut maksumuistutustoimintoja ja 17 %:lla ne oli täysin automatisoitu. Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä vain 13 % oli täysin automatisoinut myös perinnän.

Osan edellä mainituista luvuista selittää puutteet ohjelmistoissa. Jopa 31 % vastanneista nimittäin kertoi, ettei yrityksen käytössä oleva taloushallinnon ohjelmisto mahdollista automatisoituja maksumuistutuksia eikä perintää.

Tutustu koko Saatavienhallinta 2022 -tutkimukseen täällä »

Muina syinä automaation vielä vähäiselle hyödyntämiselle on tutkittu olevan esimerkiksi se, että pelätään, miten automaatio ja ulkoistaminen vaikuttavat asiakaskokemukseen. Kuten tämän kirjoituksen otsikostakin voidaan päätellä, huoli on kuitenkin usein turha. Asiakaskokemukseen palataan tämän artikkelin lopussa.

Saatavienhallinnan automaatiolla tehostat kassavirtaa ja vapautat aikaa ydintekemiseen

Visma tarjoaa saatavienhallinnan automaatioon ratkaisuna Reskontravahti-palvelua, jossa lähettämäsi myyntilaskut siirtyvät automaattisesti Reskontravahdin maksuvalvontaan. Reskontravahti lähettää automaattisesti maksumuistutukset ja siirtää laskut halutessasi myös perintään. Palvelu sopii niin B2B- kuin B2C-kauppaankin.

Tutkimuksen mukaan automaatiota hyödyntävät yritykset pitävät automatisoinnin merkittävimpänä hyötynä manuaalityön vähentymistä. Lisäksi keskeisimmiksi hyödyiksi nimettiin maksujen saamisen nopeutuminen sekä luottotappioiden väheneminen. Myös Festum Accounting on ottanut omien myyntisaatavien valvontaan avuksi Visman Reskontravahdin.

Ennen Reskontravahtia meillä oli selkeitä haasteita myyntisaatavien kanssa. Saatavat saattoivat vanhentua vain sen takia, että prosessi oli raskas, eikä selkeitä linjauksia ollut. Nyt saatavienhallinta tapahtuu automaattisesti, mikä on säästänyt merkittävästi aikaa, joka voidaan nyt käyttää enemmän asiantuntijuutta vaativiin työtehtäviin, kertoo toimitusjohtaja Janne Eurén.

Heikentääkö saatavienhallinnan automaatio asiakaskokemusta?

Asiakkaiden suhtautuminen saatavienhallinnan automaatioon herättää usein kysymyksiä. Jotkut pelkäävät ulkoistamisen ja automaation näyttäytyvän esimerkiksi liian hyökkäävänä tapana hoitaa saatavienhallintaa.

Näiden kysymysmerkkien pohjalta Visma päätti tutkia asiaa Saatavienhallinta 2022 -tutkimuksessa, ja tulokset yllättivät positiivisesti. Jopa 35 % saatavienhallinnan automatisoinesta yrityksistä vastasi automaation parantaneen asiakaskokemusta vähintään jossain määrin Loppuasiakkaan näkökulmasta syynä tälle lienee selkeä prosessi. Myös ammattitaitoinen ja avulias maksamisen asiakaspalvelu voi olla yhtenä asiakaskokemusta parantavana tekijänä.

Myös Festumilla koettiin Reskontravahdin käyttöönoton jälkeen iloinen yllätys asiakaskokemukseen liittyen.

Asiakkaiden suhtautuminen ulkoistamiseen yllätti meidät positiivisesti. Vain muutama yksittäinen asiakas kritisoi muutosta, mutta näidenkin asiakkaiden kanssa asiakassuhde jatkui ja tilanteesta tuli pian uusi normaali, Eurén kertoo.

Reskontravahti käyttöön ilman käyttöönottokustannuksia tai kuukausimaksuja

Reskontravahti-palvelu integroituu useimpiin taloushallinnon ohjelmistoihin. Palvelun käyttöönoton yhteydessä yrityksen omassa laskutuksessa tai laskun ulkonäössä ei muutu mikään, vaan palvelu työskentelee itsenäisesti taustalla.

Esimerkiksi Visman Netvisoriin saat palvelun helposti käyttöösi olemalla yhteydessä Visman asiantuntijaan, joka opastaa käyttöönotossa. Käyttöönotto vie vain noin 5-10 minuuttia.

Haluatko parantaa asiakaskokemusta Reskontravahdin avulla? Varaa alla olevasta linkistä 15-30 min aika Visman asiantuntijalle ja kuulet lisää palvelusta!

Varaa kalenteriaika Visman asiantuntijalle tästä >>


Lue myös!

Myyntisaatavien hallinta: 5 hyvää syytä käyttää reskontravahtia

Kaikki artikkelit >>