Lomanmääräytymisvuosi: 9 vinkkiä lomien hallintaan palkkahallinnossa

Kun lomanmääräytymisvuosi vaihtuu, palkkahallinnossa on useita tärkeitä asioita tarkistettavana varmistaaksesi, että kaikki sujuu jouhevasti ja oikeudenmukaisesti.

Tässä laajempi katsaus lomapalkan hallintaan ja sen optimointiin

  1. Lomakertymät ja päivitykset: Ensimmäisenä on tärkeää tarkistaa, että kaikkien työntekijöiden lomakertymät on päivitetty oikein. Varhainen tarkistus estää lomien unohtumisen tai virheellisen laskennan.
  2. Poissaolot ja niiden vaikutus: Tutki tarkasti työntekijöiden poissaoloja, kuten sairauslomia ja lomautuksia. Nämä voivat vaikuttaa lomien kertymiseen ja laskemiseen.
  3. Siirretyt lomat: Varmista, että työntekijät pitävät tai saavat korvauksen siirretyistä lomistaan. Huolehdi, että työkyvyttömyyden vuoksi siirtyneet lomat käytetään tai maksetaan seuraavan vuoden loppuun mennessä.
  4. Lomapalkkojen oikeellisuus: Vaikka laskentaohjelmat voivat tehdä lomapalkkojen laskemisen helpoksi, varmista silti, että kaikki taustatiedot ovat oikein ja että laskelmat tehdään asianmukaisesti.
  5. Muutokset työajassa ja palkassa: Muista huomioida, miten muutokset työajassa ja palkassa vaikuttavat lomapalkan laskemiseen, erityisesti jos muutokset tapahtuvat lomanmääräytymisvuoden aikana.
  6. Lisävapaapäivät tarvittaessa: Jos työntekijöiden lomapäivien menetys uhkaa, harkitse lisävapaapäivien antamista, jotta tämä lakisääteinen etu säilyy.
  7. Vuosilomakirjanpito: Pidä tarkkaa kirjaa vuosilomakirjanpidosta, johon sisältyy lomien kertyminen, käyttö ja mahdolliset muutokset. Huolellinen kirjanpito on lakisääteinen velvollisuus.
  8. Lomapalkkalaskelmat työntekijöille: Varmista, että työntekijöille annetaan lomapalkkalaskelmat, mikä on heidän oikeutensa ja lakisääteinen velvollisuus. Näin vältetään epäselvyydet ja mahdolliset kiistat lomapalkkojen maksun yhteydessä.
  9. Työehtosopimusten tarkistus: Ennen lomapalkkojen laskemista tarkista aina työehtosopimusten määräykset, sillä ne voivat vaikuttaa laskentaan ja maksuihin.

Huolellinen ja systemaattinen lähestymistapa lomapalkan hallintaan auttaa varmistamaan, että sekä työntekijät että yritys hyötyvät lomapalkkaan liittyvistä eduista täysimääräisesti.

Festumin palkanlaskenta hoitaa nämäkin asiat

Jos lista aiheutti pitkän ja syvän huokaisun, ole yhteydessä Mariin. Hän laskee sinulle tarjouksen palkanlaskennasta, johon nämäkin tehtävät kuuluvat.

Mari Järvinen

Myyntipäällikkö

040 576 2829
mari.jarvinen@festum.fi