Skeptinen tilintarkastaja on taas arjessamme – mistä tilintarkastuksessa on kysymys?

Jiihaa, tilinpäätöskausi on taas täällä! Se tuo mukanansa jälleen ison määrän kiirettä, stressiä ja painetta kirjanpitäjille. Ja hittolainen, osa tilinpäätöksistä menee myös tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Sille skeptiselle henkilöhahmolle, jonka mielentila on terve epäileväisyys ja joka tarkistaessaan tilinpäätöstä saattaapi löytää siitä jotain korjattavaa kirjanpitäjän kauhuksi.

Aika monelle asiakkaalle tilintarkastus näyttäytyy luonnollisena, lainmukaisena välttämättömyytenä, josta sitten tipahtaa ajallaan tilintarkastuskertomus laskun kera. Oletteko ajatelleet tilintarkastusta kuitenkin laajemmin kuin tuon ylläkuvatun näkökulmasta? Itse olen viime aikoina eri asiakascaseissa pakotettu laajentamaan ajatuksiani.

Mistä tilintarkastuksessa on kysymys?

Tilintarkastusta käsitellään usein kirjanpidon ja tilinpäätösinformaation tulkitsemisen näkökulmasta. Tilintarkastajan tärkein tehtävä on varmistaa, että tilinpäätös ja toimintakertomus ovat lain mukaan oikein.

Tilintarkastus on siis keskeinen instituutio tilinpäätösinformaation oikeellisuuden ja avoimuuden varmistamisessa sekä pääomamarkkinoiden luotettavuuden takaamisessa.

Tilintarkastuksen tehtävänä on lisätä tilinpäätösten käyttäjien luottamusta, valvoa omistajien etua (omistajien tiedonsaannin turvaaminen) sekä parantaa tarkastettavan yhtiön luotettavuutta kaikkien sidosryhmien silmissä.

Laissa tilintarkastajan vastuu on rajattu tarkasti ja tilintarkastaja voi olla tarkastamastaan tilinpäätöksestä korvausvastuullinen.

Tilintarkastus vaihe 1: asiakkaan hyväksyntä

Täällä tilitoimistossa ajaudutaan helposti, tai ainakin itse näin myönnän usein ajattelevani, ajatukseen että tilintarkastajat ottavat asiakkaakseen kenet tahansa. Näin se ei ole.

Tilintarkastajan puntaroi asiakkaan hyväksyntävaiheessa mm. saadaanko asiakkaan tarkastuksesta riittävä hinta, onko riskejä siitä, että tarkastus laajenee homman edetessä? Onko johto ja omistajat luotettavia, ovatko yrityksen prosessit ja sisäinen valvonta siinä kunnossa, että isommilta avainriskeiltä vältytään?

Olennainen rooli on myös asiakkaan tilitoimiston maineella – auktorisoitu tilitoimisto tuo aina asiakkaalle hyvää mainetta ja varmistaa tilinpäätöksen laadukkuuden.

Tilintarkastus vaihe 2: suunnitteluvaihe

Sen olennaisin vaihe mielestäni on olennaisuuden määrittäminen. Olennaisuus voidaan karkeasti määrittää seuraavasti:

Esittämättä jättäminen tai totuudenvastainen esittäminen saattaa vaikuttaa tilinpäätösinformaation perusteella tehtäviin asiantuntevan henkilön taloudellisiin päätöksiin

Olennaisuusraja ammatillisen harkinnan perusteella tehdään tilintarkastajan toimesta. Olennaisuusraja on käytännössä se raja-arvo euroina, että mitä eriä voidaan jättää tarkastuksen ulkopuolelle. Siitä saadaan myös kohtuullinen varmuus siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä.

Käytännössä se määrittelee tilinpäätöksen ”virheensietokyvyn” määrän, koska virheetöntä tilinpäätöstä tuskin on olemassa. Ja edelleen jos tämä virheraja ylittyy, sen tulisi johtaa kielteiseen tai varauman sisältävään lausuntoon, tai lausunnon antamatta jättämiseen, siis ilman tilinpäätöksen korjausta.

Tilintarkastus vaihe 3: Aineisto- ja hallinnon varsinainen tarkastus

Aineistotarkastuksessa pyritään keräämään sen verran evidenssiä, ettei tilinpäätös sisällä oleellista virhettä. Tilintarkastaja pyrkii tunnistamaan niitä avainriskejä eri tiedonhankintamenetelmin ja johdon/henkilökunnan haastatteluiden avulla.

Tilinpäätöksen kannalta isoimmat riskit ovat myyntisaamisten validius, myynnin katkot, vaihto-omaisuuden inventoinnit ja johdon kannanotot arvionvaraisista eristä (kehitysmenojen aktivoiminen taseen puolelle, ei kuluksi). Lisäksi tilintarkastajia erityisesti kiinnostaa lähipiirikaupat ja omistajien rahatapahtumat.

Bensaa tilintarkastajan tarkastukseen!

Tilintarkastuksen myötä voi tulla esimerkiksi selville sellaisia tilanteita, jossa toisen omistajan yhdenvertaisuutta loukataan. Skeptinen tilintarkastaja saa bensaa tarkastukseensa siitä, että jotkut asiat näyttävät liian hyviltä ollakseen totta!

Tällaisia asioita voisi olla esimerkiksi tilikauden viimeisen kuukauden loistava myynti, jonka avulla johdon bonukset laukeaisivat maksuun… Hallinnon osalta päätarkastuskohteina voivat olla vaaralliset työyhdistelmät sisäisissä prosesseissa (laskujen hyväksyntä ja maksatukset samalla henkilöllä) tai pöytäkirjapäätökset ja niiden vienti käytäntöön.

Tilintarkastus vaihe 4: kertomuksen antaminen.

Useimmiten se annetaan vakiomuotoisena ja homma on ok. Kertomus voidaan antaa myös mukautettuna eli tarkastukseen tuodaan lisätietoja ja huomautuksia tai tarkastuskertomus pahimmissa tapauksissa voidaan olla antamatta.

Yksi oleellinen juttu usein jää asiakkailta hyödyntämättä – kannattaisi joskus pyytää tilintarkastajalta tilintarkastuspöytäkirja tai muu kirjallinen materiaali. Siinä voi olla hyviä aihioita oman toiminnan kehittämiseksi!

Taloushallinnon prosessit ja liiketoiminnan tunteminen avainasemassa

Kuten huomasit tätä lukiessa, joka oli varmasti vain pintaraapaisu tilintarkastajan työhön, tilintarkastusprosessi on laaja ja tilintarkastuskertomuksen antamista edeltää monia eri vaiheita. Hyvän tilinpäätösprosessin sujuvuus lähtee aina hyvästä taloushallinnon prosessista ja asiakkaan liiketoiminnan tuntemisesta. On meidän kaikkien etu, että tämä prosessi sujuisi mahdollisimman sujuvasti ja laadukkaasti, ja jokaisella osapuolella on tässä asiassa oma roolinsa ja vastuu! Mikäli haluat keskustella oman liiketoimintasi taloushallinnon sujuvoittamisesta, otathan meihin yhteyttä.

Yhteystiedot


Mukavaa tilinpäätöskautta!

Petteri Putkonen
Aluejohtaja
petteri.putkonen@festum.fi