Yrityksen digitalous -hankkeen tavoitteena vahvistaa kilpailukykyä

Yrityksen digitalous -hankkeen suunnittelu ja tavoitetilan asettaminen on käynnissä. Hankkeen suunnittelua vetää työ- ja elinkeinoministeriön alaisena virastona Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Hankkeessa ovat mukana myös Valtiokonttori, Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto ja Tilastokeskus. Hankkeen tavoitteiden lopputuloksia odotetaan saavutettavan vuoteen 2023 mennessä.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Keskeinen tavoite on vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Yrittäjälle tämä tarkoittaa toteutuessaan sitä, että hänelle jää enemmän aikaa liiketoiminnalle, kun liiketoiminnan tarvittavat tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmien välillä. Muita hankkeen tavoitteita ovat:

  • yrittäjä saa helposti kokonaiskuvan yrityksen taloudesta
  • digitaalisuus tuottaa yrittäjälle lisäarvoa ja kasvun mahdollisuuksia 
  • yrittäjä pystyy digitaalisuuden avulla hoitamaan viranomaisvelvoitteet vaivattomasti
  • käytännöt ovat läpinäkyviä, mikä estää vääristyneen kilpailun

Taloushallinnon osalta on jo otettu merkittäviä edistysaskeleita digitalous -hankkeen osalta mm. seuraavien asioiden kanssa:

  • verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto suoraan talouden järjestelmällä
  • palkanlaskennan linkitys suoraan tulorekisteriin
  • kuittien skannaus suoraan mobiilisti talouden järjestelmään

Merkittäviä reaaliaikatalouden etuja

Ehkä merkittävin reaaliaikatalouden yksittäinen hanke liittyy eKuitin käyttöönottoon. eKuitti on digitaalisessa muodossa oleva kuitti. Digitaalinen kuitti mahdollistaa kuittitietojen siirron automaattisesti ja tavoitteena on jättää paperikuitit historiaan. Nykyään saa jo useasta kaupasta kuitin omaan sähköpostiin, mutta jatkossa tieto tulisi suoraan talouden järjestelmään.

Miten tämä tulee sitten käytännössä toimimaan? Kun yrittäjä ostaa jonkin tuotteen tai palvelun, syntyy tapahtumasta sähköinen kuitti. Tämä kuitti siirretään sitten automaattisesti yrityksen taloushallinnon ohjelmaan kuittioperaattorin toimesta. Kuitti kohdistetaan suoraan kirjanpidon tilitapahtumaan.

Valtion tavoitteena mm. 90% verkkolaskutus

Suomen valtion tavoitteena on, että vuoteen 2023 mennessä 20% kuiteista olisi sähköisiä ja siirtyisi eKuitti muodossa suoraan järjestelmiin. Toinen tavoite liittyy laskuihin, joiden osalta tavoitellaan sitä että 90% laskuista liikkuisi verkkolaskuina.

Vuoden 2020 huhtikuussa verkkolaskudirektiivin mukainen laki velvoitti yritykset lähettämään ja vastaanottamaan verkkolaskuja. Vastaanottajalla on oikeus jopa hylätä laskut, jotka eivät täytä lainmukaisen verkkolaskun vaatimuksia.


Onhan sinun yrityksenne jo matkalla reaaliaikatalouteen ja olette ottaneet verkkolaskut käyttöön?

Lisätietoja:
Suomidigi
Valtiokonttori
Visma Tietopankki
Festum Netvisor

Kirjoittaja
Harri Hakala
Myyntijohtaja
harri.hakala@festum.fi