Yrittäjän vuosikello: kesälomasijaisuuksien aikana lisä- ja ylityöt yleistyvät

Kesä on nurkan takana ja on aika alkaa miettimään kesälomien aikatauluja, sijaisia ja lisätyön korvauksia. Satakunnan aluejohtajamme Kirsi Keipi ja markkinointipäällikkömme Tiina Salminen listaavat asioita, mitä kesälomien aikataulutuksessa kannattaa ottaa huomioon.

Kesälomien sijaiset: ylityöt, lisätyöt ja korvaus

Tuleeko teille kesätyöntekijöitä vai sijaistavatko työkaverit toisiaan? Kesätyöntekijöiden palkanmaksu hoidetaan normaalisti palkanlaskijan toimesta, joten asianmukaiset ilmoitukset on tehtävä. Lue lisää Festumin palkanlaskennan palveluista täältä.

Jos yrityksessänne sijaistetaan lomalaista, kannattanee ottaa huomioon mm. ajanhallinta ja työn kuormittavuus. Työhyvinvointi on tärkeää myös kesäisin! Tehtäviä voi jakaa tai arvottaa pakollisiin sekä niihin, jotka voivat odottaa lomalaisen paluuta.

Mikäli sijaistava henkilö tekee sijaistamisen vuoksi enemmän tunteja, kuin normaalisti, puhutaan lisätyöstä tai ylityöstä. Lisätyötä on työ, jota tehdään työnantajan aloitteesta ja sovitun työajan lisäksi ja joka ei ylitä laissa säädettyä säännöllistä työaikaa. Ylityötä on työ, joka ylittää työaikalaissa tarkoitetun säännöllisen työajan enimmäismäärän. Säännöllisen työajan ylittävä työ on ylityötä vain, jos sitä tehdään työnantajan aloitteesta ja hyväksymänä.

Jos käytössä on liukuva työaika tai joustotyöaika, lisä- ja ylityön tekemisestä on nimenomaisesti sovittava. Vuorokautiseksi ylityöksi ei lasketa sitä, kun työntekijä pidentää omasta aloitteestaan työaikaansa liukuman tai joustotyösopimuksen puitteissa.

tyosuojelu.fi

Liukuva ja joustotyöaika tuo tietysti oman mausteensa ylimääräisiin tunteihin. Voit lukea lisätietoa yli- ja lisätyöstä selkeästä artikkelista Työsuojelun sivuilta täältä.

Koska vietätte kesälomaa?

Usein työntekijät saavat itse toivoa tiettyä kesäloman ajankohtaa. Kannattanee miettiä, onko järkevää porrastaa kesälomia muutamalle kuukaudelle vai olisiko parempi olla porukalla yhtäaikaa lomilla.

Yrittäjäkin tarvitsee oman palautumisaikansa. ”Koitan pitää pari päivää” on kuitenkin useimmin saatu vastaus, kun yrittäjältä kysytään kesälomista. Muistathan, että hyvinvoiva liiketoiminta tarvitsee hyvinvoivan johtajan 🙂

Lomat ja sijaisvastuut henkilöstön nähtäville – entäs asiakkaat?

”Koskas se sun lomasi nyt olikaan?” ”Milloin Pirkko onkaan lomalla?” Tuttuja kysymyksiä? Laita loma-aikataulut ja sijaiset kirjallisena ylös vaikkapa kahvihuoneeseen tai Teamsin tiedostoihin. Näin jokainen näkee loma-aikataulut ja vältymme sekaannuksilta.

Myös asiakkaille on hyvä informoida loma-ajasta etukäteen, mikäli se on mahdollista. Päivitä myös sosiaalinen media ja aukioloajat Googleen!

Meillä Festumilla on tapana, että oma yhteyshenkilö ilmoittaa asiakkaalleen loman ajankohdasta ja sijaistavan henkilön yhteystiedot.

Ihanaa kesän odotusta!
Kirsi & Tiina