Yrityksen hallituksen rooli ja tärpit hallituksen kokoukseen

Yrityksen hallitus tulisi koostua johtamisen ammattilaisista, sillä hallituksen rooli yritystoiminnassa on merkittävä. Yrityksen hallituksella on yli 200 osakeyhtiölain mukaista tehtävää, joista tärkeimmät ovat:

 • edistää huolellisesti toimien yhtiön etua
 • huolehtia yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
 • vastata siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty
 • valvoa noudattamiensa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston ja hallituksen päätösten osakeyhtiölain- ja yhtiöjärjestyksenmukaisuutta
 • päättää yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisista ja laajakantoisista toimista
 • valita ja erottaa toimitusjohtaja sekä päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta
 • antaa ohjeita ja määräyksiä toimitusjohtajalle yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta
 • edustaa yhtiötä

Monet edellä olevat liittyvät suoraan talouden johtamiseen, mutta mitä konkreettisia toimia hallituksella sitten on?

Tulevaisuuden varmistaminen

Yrityksen strategian ja toimintasuunnitelman laatiminen edellyttää niin toiminallisia kuin taloudellisia analyysejä suunnitelmien pohjaksi. Hallituksella pitää olla ymmärrystä kehittää liiketoimintaa näiden pohjalta. Samoin budjetin hyväksyminen on hallituksen vastuulla. Budjetti toimii tulevien toimintojen ja investointien pohjana.

Tuloksellisuuden varmistaminen

Hallitus huolehtii toimintaa ohjaavien mittareiden ja raporttien laatimisesta sekä seurannasta. Samoin hallituksen tulee tehdä yrityksen tuloksellista toimintaa tukeva johtamisjärjestelmä. Tämä koostuu mm. eri tiimeistä, toiminnoista, prosesseista, projekteista jne.

Tämä ei koske siis pelkästään hallintoa, vaan koko liiketoimintaa. Esimerkkinä vaikka asiakkaiden hankinta- ja hallintaprosessi: toimitusjohtajan määrittää tämän, mutta hallituksen tulee valvoa asia.

Laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen

Hallituksella on selkeä valvova rooli siitä, että kirjanpito on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus myös hyväksyy yrityksen tilinpäätöksen omilla allekirjoituksillaan. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä näkymä toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta tilasta. Varsinkin sijoittajien ja rahoittajien päätökset perustuvat melko pitkälti tilinpäätöksiin. Siksi on erityisen tärkeää, että yrityksen taloudellisesta tilasta tulee realistinen kuvaus!

Tilinpäätöksessä tulee myös huomioida, että tilikaudelle kuuluvien tuottoja ja kulujen huomioon ottaminen – riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivistä. Samoin eri tase-erät ja varaston arvot on arvioitu oikein. Näiden erien kohdistaminen väärin antaa virheellisen käsityksen yrityksen tilasta. Hallituksella on kuitenkin ulkopuolinen tilintarkastaja apuna, jotka tarkastavat näitä eriä.

Jos hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, tulee hallituksen viipymättä tehdä asiasta osakepääomanmenettämisen rekisteri-ilmoitus. Ilmoitus voidaan poistaa, kun oma pääoma on yli puolet osakepääomasta.

Hyvin suunnitellun hallituksen kokouksen muistilista

Hallituksen rooli on moninainen talouden johtamisessa ja on erittäin tärkeää, että hallituksen jäsenillä on osaamista näissä asioissa. Yrityksen toimitusjohtaja tai talousjohtaja esittelee asiat, mutta hallituksen tehtävä on tehdä päätökset asioissa. Hallituksen tulee saada kokonaiskuva toiminnasta ja talouden tilasta päätöksiä varten.

Hallitus saa hyvän käsityksen toiminnasta, jos kokousagendalla ovat esimerkiksi nämä:

 • toimitusjohtajan laatima toimintaraportti
 • talouden toteuma / kauden tuloslaskelma ja tase
 • budjetti seuranta ja loppuvuoden ennuste
 • kassavirtaennuste kassan tilanteesta
 • myynnin ja sopimuksien näkymä
 • projektien / resurssit / fiilikset

Hallituksella on siis monia osakeyhtiölain mukaisia rooleja ja monet niistä liittyy tuloksellisuuden varmistamiseen. Toimiva hallitus tukee toimitusjohtajaa ja varmistaa tulevaisuuden tavoitteiden toteutumisen!


Sinua saattaa kiinnostaa..

Festum Talouspäällikkö yritysjohdon tukena

Suuri Netvisor-opas: Hyödyt ja tärpit ajantasaiseen taloushallintoon

Asiakasvideossa: Musiikkitalo