Työhyvinvoinnin merkitys korostuu asiantuntija-aloilla – millainen hyvä työilmapiiri on?

Työilmapiiri ja työhyvinvointi. Kaksi sanaa, joilla on eri merkitys, mutta jotka kiinteästi liittyvät toisiinsa. Hyvä työilmapiiri todennäköisesti lisää työn tuottavuutta, vähentää sairauspoissaoloja ja sitouttaa työntekijöitä.

Kirjoittanut: Kirsi Keipi, aluejohtaja

Vietämme työpaikalla suuren osan siitä ajasta, jonka olemme hereillä, joten ei ole yhdentekevää minkälaisessa työilmapiirissä työskentelemme.

Saan paljon työntekijöiltämme palautetta, että meillä on töissä hyvä fiilis ja töihin on kiva tulla. Tällaista on ilo kuulla. Olen viime aikoina paljon miettinyt mistä se hyvä työilmapiiri sitten oikein koostuu.

Kenen vastuulla työilmapiiri on?

Hyvä työilmapiiri ei ole pelkästään johdon vastuulla, vaan se lähtee aivan meistä jokaisesta. Yrityksen arvot ja toimintatavat toki luovat työilmapiirin pohjan. Lopusta vastaa jokainen työntekijä omalla panoksellaan.  

Hyvän työilmapiirin luomiseen ei tarvita ihmeitä, vaan tervehtiminen ja yleinen hyvä käytös ovat perusta myös hyvään työilmapiiriin. Hymy, toisen kunnioittaminen ja kiitoksen antaminen saavat paljon positiivista aikaan.

Luottamus ja johdon arvostus työntekijöitä sekä heidän ammattitaitoaan kohtaan ovat niin ikään tärkeitä. Jokaisen työntekijän tulee tuntea, että häntä arvostetaan, hän tulee kuulluksi ja hänen panoksensa on työyhteisössä tärkeä. Myös esihenkilölle ja johtajalle voi kertoa arvostavansa hänen työtään ja panostaan.

Työilmapiiri etätyöskentelyssä

Oman haasteensa työilmapiiriin luo etätyöskentely. Miten luoda työntekijöille sinne koteihin hyvä työilmapiiri? Meillä asiaa on yritetty ratkoa niin, että pyrimme tapaamaan toimistolla kerran viikossa koko porukalla. Otamme tiiviisti yhteyttä työkavereihin Teamsillä, jottei kukaan jäisi yksin.

Sähköisten viestintäkanavien helppous ja toisaalta tiivis työyhteisö on omiaan luomaan etätyöskentelyynkin mukavan työilmapiirin. Jos työssä pitää jurottaa kahdeksan tuntia, ei kahvipaussikeskusteluita juurikaan Teamsissa synny.

Festumin työilmapiiri merkittävässä osassa rekrytoinnissa

Meillä on ollut useampi rekrytointiprosessi kuluneen vuoden aikana. Olemme haastatelleet useita henkilöitä, ja olen näissä tilanteissa kuullut monenlaisia tarinoita. Kaikkialla tilanne ei kuulemani perusteella ole yhtä hyvin, kuin meillä Festumilla. Jos henkilöllä ei ole töissä hyvä olla, syystä tai toisesta, se saa hakeutumaan muualle. Toki huono työilmapiiri ei ole aina ainoa syy vaihtaa työpaikkaa, mutta hyvän sysäyksen se kuitenkin antaa.

Esitän lähes joka työhaastattelussa hakijalta saman kysymyksen: Mikä sai henkilön hakemaan meille töihin?  Usein vastaus on ollut, että henkilö on kuullut meistä pelkkää hyvää työnantajana ja täällä on kuulemma kiva olla töissä. Siinä tulee itselle hyvä mieli ja tunne, että varmasti olemme onnistuneet jotakin tekemään oikein.

Haastattelutilanteessa henkilön pätevyyden lisäksi tulee aina punnittua myös sitä, miten ko. henkilö soveltuu juuri meidän työyhteisöömme. Tuomme jokainen osaamisen lisäksi myös oman persoonamme peliin mukaan. Työilmapiiri kun arvojen ja toimintamallien lisäksi koostuu persoonista. Ihmisistä.

Meillä saa nauraa ja itkeäkin, jos siltä tuntuu. Pyrimme ottamaan jokaisen henkilön juuri sellaisena kuin hän on. Rikkautta on se, että olemme erilaisia. Ilman upeaa henkilökuntaa, emme ole mitään!