EU:n arvonlisäverotuksen digipaketti (ViDA)

Euroopan komissio esitti vuonna 2022 joukon toimenpiteitä, joilla pyritään uudenaikaistamaan arvonlisäverojärjestelmää.

Näiden tarkoitus on vastata digitalisaation kehittymisen haasteisiin ja että järjestelmä olisi toimivampi kansainvälistä kauppaa tekeville yrityksille. Esityksen taustalla on myös asiaan liittyvien petosten estäminen.

2023 VAT Gap raportin mukaan jäsenvaltiot menettivät 61 miljardia euroa alv-tuloja vuonna 2021. Varovaiset arviot viittaavat noin neljänneksen puuttuvista tuloista johtuvan suoraan EU:n sisäiseen kauppaan liittyvistä alv-petoksista. Lisäksi alv-järjestelyt EU:n sisällä voivat edelleen olla hyvin kuorimittavia yrityksille – erityisesti pk-yrityksille, kasvuyrityksille ja muille yli rajojen toimiville yhtiöille.

ViDa-paketti sisältää kolme kokonaisuutta:

Reaaliaikainen digitaalinen arvonlisäveroraportointi

Uusi järjestelmä tuo käyttöön reaaliaikaisen digitaalisen raportoinnin alv-raportointiin. Järjestelmä perustuu e-laskutukseen ja tulee tehostamaan alv-petosten seurantaa. Tämä tulee helpottamaan myös yritysten taloushallintoa, kun paperilaskuja ei käytetä. Muutos varmistaa myös sen, että olemassa olevat kansalliset järjestelmät yhtenevät koko EU:n alueella.

Päivitetyt alv-säännöt matkustajaliikenne- ja lyhytaikaismajoitusalustoille

Uusien sääntöjen mukaan tulevat näiden toimialojen alustatalouden toimijat olemaan vastuussa alv:n perimisestä ja lähettämisestä veroviranomaisille, kun heidän käyttäjänsä eivät näin tee. Tällöin käyttäjä on yleensä pieni yritys tai yksityisten tarjoaja. Muutoksella pyritään tasoittamaan niin netissä toimivien alustapalvelu yritysten kuin perinteisesti palveluita tarjoavien yritysten pelikenttää. Tämä tulee myös yksinkertaistamaan pk-yritysten alv-sääntöjen ymmärrystä.

One Stop Shop arvonlisäverorekisteröityminen

OSS malli mahdollistaa yritysten, jotka myyvät tuotteita kuluttajille toisessa jäsenvaltiossa, rekisteröityvän alv-tarkoituksiin vain kerran koko EU:ssa. Tällöin myös kaikkien EU maiden arvonlisäveron raportointi onnistuu yhden verkkoportaalin kautta yhdellä kielellä. Asiaa liittyvät jatkotoimet alv:n perimisen parantamiseksi sisältävät ”Import One Stop Shop” osan, mikä pakottaa tiettyjen alustojen käyttämään mallia, mikä helpottaa kuluttajamyyntiä EU:ssa.

Ehdotettu arvonlisäverotuksen digipaketti tuo aikanaan EU alueella toimiville yrityksille mm. e-laskutuksen ja arvonlisärekisteröitymisen kertamallin. Yritysten välinen laskutus tehostuu merkittävästi ja alv-ilmoitusten tekeminen helpottuu.

Ehdotetut muutokset tulevat myös auttamaan jäsenvaltioita perimään merkittävästi enemmän alv-tuloja vuosittain petoksenvastaisten toimien tuloksena – samalla kun ne auttavat yrityksiä, mukaan lukien pk-yrityksiä, kasvamaan!

Linkkejä

Koko komission esitys löytyy osoitteesta: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/value-added-tax-vat/vat-digital-age_en

ja 2023 VAT Gap raportti osoitteesta: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/value-added-tax-vat/vat-gap_en?prefLang=fi