Kirjanpitovelvollinen asiakas, älä altista kirjanpitäjää rikokselle

Pahoittelut iltapäivälehtien tyyppisestä klikkiotsikosta. Mutta asia on vakava, korkeinta oikeutta myöten testattu fakta asiantuntijavastuusta kirjanpidon ja neuvojen osalta. Tilinpäätösaikana asia on taas ajankohtainen.

Kirjoittanut: Petteri Putkonen, aluejohtaja

Kirjanpitäjän tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu ammattitaidon ja hyvän asiakaspalvelun ohella uskallus puuttua havaitsemiin tapahtumiin, joissa on taloudellisten riskien lisäksi havaittavissa myös rikosoikeudellisia riskejä. Käytännössä tarkkailuvelvollisuus on sitä suurempi, mitä haastavammaksi yrityksen taloudellinen tilanne kehittyy ja mitä enemmän yhtiöllä on sidosryhmäintressejä, kuten muut osakkaat, rahoittajat ja verottaja.

Asiantuntijavastuusta kolme pointtia:

  1. Jokaisella liiketoimintaa harjoittavalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 §:n mukaisesti kirjanpitovelvollisuus. Kun kirjanpito toimeksiantosopimuksella annetaan tilitoimiston hoidettavaksi, jää velvollisuus edelleen liiketoiminnan harjoittajalle.
  2. Kirjanpitäjällä on rikosoikeudellinen ja taloudellinen vastuu tekemästään kirjanpidosta.
  3. Kirjanpitäjän työtä ohjaavat periaatteet, kuten puuttumisvelvollisuus, tarkkailuvelvollisuus, selvitysvelvollisuus sekä pidättäytymis- ja irtaantumisvelvollisuus. Huolimattomuus tai virheellinen neuvo tai jopa passiivisuus voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen, olkoon sitten teko tahallinen tai ei. Vastuuseen joutuminen ei siis edellytä, että kirjauksissa olisi tapahtunut virhe.

Liiketoiminnan kirjanpito enemmissä määrin usein ulkoistetaan tilitoimistoille. Harvalla yrittäjällä on osaamista tai aikaa hoitaa kirjanpito ja velvoitteet laadukkaasti. Toimeksiannolla vastuuta jaetaan kirjanpitäjälle, ja vastuu kirjanpitolain mukaisesta kirjanpidosta on sen jälkeen yhteinen. Mahdollinen rikoskumppanuussuhde on syntynyt.

Hyvä kirjanpitäjä puuttuu rikosoikeudellisen riskin tapahtumiin

Otetaan kuvitteellinen esimerkki:

Verotarkastuksessa tai konkurssipesän pesänselvittäjän velallisselvityksessä on noussut esille yhtiön varojen siirtoa yhtiössä päätäntävaltaa käyttävälle yrittäjälle itselleen satojen tuhansien edestä. Hallituksessa on ulkopuolisia jäseniä. Siirrot on kirjattu tilinpäätösvaiheessa osakaslainoiksi, koska lukuisista pyynnöistä huolimatta ei ole saatu selvitystä, kirjataanko niitä palkoiksi, onko tästä osakaslainan antamisesta tehty hallituksen päätöstä, mihin on kirjattu myös lainan ehdot takauksineen ja korkoineen. Yhtiöllä on ulkopuolista rahoitusta ja verovelkaa.

Yhtiö ajautuu konkurssiin. Yhtiön osakas tuomitaan velallisen epärehellisyydestä ja kirjanpitorikoksesta ehdolliseen vankeuteen kahdeksi vuodeksi, merkittäviin vahingonkorvausvelvollisuuksiin ja kolmen vuoden liiketoimintakieltoon.

Mutta miten kävi kirjanpitäjän? Asiakas väitti käräjäoikeudessa, että ei tiennyt syyllistyneensä mihinkään rikolliseen ja kuvitteli, että asiat olivat ok, kun osakaslainasta kuitenkin maksoi jotain veroa vuodenvaihteen jälkeen ja kirjanpidon vastuu on ulkoistettu tilitoimistolle.

Kirjanpitäjän ei katsottu syyllistyneen rikokseen. Tilitoimiston palkkaaman pätevän juristin todistelu perustui seuraaviin seikkoihin:

  • Kirjanpitäjä oli puuttunut tilisiirtoihin vaatimalla kirjallisesti asiaan selvitystä, jotta voi tapahtumat kirjata tilinpäätökseen. Tilinpäätöksen liitetietoihin kirjanpitäjä oli pienen harkinnan jälkeen päättänyt antaa lisätietoa, että tällä osakaslainalla ei ole vakuutta tai korkoa.
  • Osakeyhtiölain mukaan osakaslainat eivät suoraan ole kiellettyjä.
  • Rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuvalla on täytynyt olla tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa lainvastaisen tapahtuman tai maksukyvyttömyyden syntymiseen. Kirjanpitäjällä sitä ei ole ollut.
  • Kirjanpitäjä oli esimiehelleen kertonut osakaslainan problematiikasta ja huolista, ja tulisiko jopa toimeksiantosopimus tästä syystä purkaa.

Tilitoimiston tehtävä tuottaa lisäarvoa lakien ja säädösten mukaisesti

Onneksi rikosoikeudellisiin vastuisiin päättyvät toimeksiannot ovat yksittäistapahtumia. Mutta eivät nuo kirjanpitäjät turhaan niitä aineistoja, tositteita ja kuitteja sekä erilaisia kysymyksiä kysele. Meidän tilitoimistojen tehtävänä on taloudellisen informaation tuottaman lisäarvon lisäksi hoitaa asiat niin, ne ovat säädösten ja lakien mukaisia. Tästä koko yhteiskuntamme hyötyy.

Tehokasta ja laadukasta tilinpäätöskautta toivottaen

Petteri Putkonen

Aluejohtaja
Pirkanmaa, pääkaupunkiseutu

Yhteystiedot

Sinua saattaa kiinnostaa myös