Osakeyhtiön avulla sijoittaminen on taitolaji

Osakeyhtiö ei välttämättä ole oikotie onneen sijoitusten hallinnassa. Yksinkertainen on usein kaunista myös sijoittamisen ihmeellisessä maailmassa.

Lainakynässä: Jaakko Maijala, Talousvahvistus

Monesti luullaan, että yksityishenkilön sijoitustoimintaan liittyvät ”epämukavuudet” voidaan välttää siirtämällä sijoitustoiminta osakeyhtiöön. Elävässä elämässä tämä on kuitenkin usein jotain ihan muuta. Osakeyhtiön tuloverotus on toki alhaisemmalla tasolla, mutta pelkkä veroprosentin tuijottaminen ei vielä kerro koko totuutta.

Sijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön kirjanpidon tekeminen on monesti paljon työläämpää kuin yrittäjä kuvittelee. Kirjanpidossa pitää ensinnäkin tietää tarkkaan yhtiön sijoitustoiminnan luonne. Yhtiö voi olla passiivinen holdingyhtiö, aktiivinen sijoitusyhtiö, pääomasijoittaja, liiketoiminnan ohessa sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö tai näiden kaikkien yhdistelmä. Sijoitustoiminnan luonne määrittelee sen, miten sijoituksia käsitellään kirjanpidossa ja verotuksessa. Jos tämä asia jää selvittämättä, niin virheiden tekemistä on lähes mahdoton välttää.

Yhtiön sijoitukset pitää jakaa kirjanpidossa ja verotuksessa eri omaisuuslajeihin, mikä puolestaan vaikuttaa olennaisesti sijoitusten tuottojen ja kulujen käsittelyyn. Yrittäjillä on harvoin ymmärrystä, miten nämä menevät, mutta heillä on tieto siitä, mihin he ovat yhtiön rahoja sijoittaneet ja minkä takia. Kun nämä tiedot välittää kirjanpitäjälle ja vielä vastaa kaikkiin kirjanpitäjän esittämiin jatkokysymyksiin, niin ollaan jo aika pitkällä. On hyvä muistaa, että kirjanpitäjä ei ole selvännäkijä, vaan hän tarvitsee todella paljon tietoa yhtiön sijoitustoiminnasta.

Erilaisia sijoitusinstrumentteja on nykyisin valtavasti ja niiden ominaisuuksien ymmärtäminen ei ole ihan helppoa. Vanha hyvä ohje on se, että sijoita vain sellaiseen, minkä ymmärrät. Toisille tämä tarkoittaa sijoittamista metsään, toisille virtuaalivaluutta johdannaisiin. Sijoituskohteella ei sinänsä ole merkitystä, kunhan se sopii omaan ymmärryksen tasoon.

Sijoitusten kanssa tulee yleisimmin yllätyksiä silloin, kun sijoitukset ovat menneet tavalla tai toisella metsään. Sijoituksia on voitu joutua myymään tappiolla, on tullut konkursseja, joissa on menetetty saamisia tai sitten on muutoin jouduttu kirjanpidossa tekemään sijoituksiin arvonalennuksia. Tässä kohtaa kirjanpito ja verotus lähtevät monesti elämään omaa erillistä elämäänsä. Osa menetyksistä on verotuksessa säädetty kokonaan vähennyskelvottomiksi ja osa rajoitetusti vähennyskelpoisiksi. Lisäksi verotuksessa edellytetään arvonalennuksilta ns. lopullisuutta, mutta kirjanpidossa sovelletaan varovaisuuden periaatetta ja kirjataan arvonalennukset silloin, kun ne ovat todennäköisiä.

Siinä onnellisessa tilanteessa, kun sijoituksista on saatu kerättyä varoja yhtiön kassaan, niin ne olisi kiva saada myös yrittäjän omaan taskuun. Tässä kohtaa pitää muistaa, että yhtiön rahat ovat yhtiön rahoja ja niiden nostaminen laukaisee aina verojen maksuvelvoitteen. Yhtiön kautta sijoittaminen johtaa siten väistämättä aina kahdenkertaiseen verotukseen. Se, onko tämä lopulta taloudellisesti järkevää, riippuu hyvin pitkälle siitä, kuinka hyvin matka sijoituksen synnystä sen kotiuttamiseen on kuljettu.

Sijoitussuunnitelman hiomiseen kannattaa käyttää vähän aikaa ja tarvittaessa asiantuntijoiden apua. Sitten ei jää kuin se ongelma, että suunnitelmaa pitäisi muistaa noudattaa. Ja, jos ei satu suunnitelman laadintahetkellä olemaan kristallipalloa käsillä, niin suunnitelmaa on hyvä myös ajoittain päivittää.

Tutustu Talousvahvistukseen!

Talousvahvistus tarjoaa tilintarkastus-, talouskonsultointi- sekä vero- ja lakipalveluita. Tästä Talouskonsultoinnin kotisivuille!

Osakeyhtiö sijoittaminen 

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Tilitoimiston vaihtaminen

Käytännössä tilitoimiston vaihtaminen tarkoittaa talous- ja palkkahallinnon tietojen siirtoa tilitoimistolta toiselle. Katso, mitä kaikkea tarvitaan t…