Taloushallinnon ulkoistaminen

Monet kokevat taloushallinnon rutiinitehtävät isoksi ongelmaksi päivittäisessä työssä

Sisäisesti hoidetut rutiinit estävät taloushallintoa käyttämästä riittävästi aikaa yrityksen kehittämiseen. Ovatko rutiinit teidän yrityksessänne syynä siihen, ettei talousjohto pysty tukemaan liiketoimintaa ja strategiaa?

Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan monet tutkimukseen vastanneesta kokevat taloushallinnon rutiinitehtävien hoidon melko tai erittäin suurena ongelmana päivittäisessä työssään. Rutiinien hoito on mainituin syy, joka estää taloushallintoa käyttämästä riittävästi aikaa yrityksen strategiseen toimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Myös laaja tehtäväkenttä aiheuttaa resurssipulaa, kun tehtävät kasaantuvat vain muutamille henkilöille. Kiire voi aiheuttaa myös sen, etteivät taloustiedot ole ajan tasalla ja tietojen syötössä tapahtuu virheitä.

Ulkoistamisen mahdollisuudet

Edellä olleita haasteita voi ratkaista osaavan taloushallinnon kumppanin avulla. Tutkimuksen mukaan tärkeimmät syyt taloushallinnon ulkoistamiselle ovat kustannussäästöt, resursseihin liittyvät syyt sekä tehokkuuden ja joustavuuden lisääminen.

Aiempien tutkimusten mukaan laatu on palveluntarjoajan valinnassa hintaa tärkeämpää, mutta mitä laatu käytännössä on? Tutkimukseemme osallistuneiden mielestä laatu tarkoittaa ensisijaisesti virheettömyyttä ja oikeellisuutta prosesseissa sekä ajantasaista ja aikataulussa pysyvää palvelua.

Laatuun vaikuttaa myös asiakaskokemus. Kuten referenssimme Ravintola Kajo kertoo, Festumille asiakas on enemmän kuin laskujen maksaja. Meille asiakas on kumppani.

Ulkoistamisen haasteet

Kaikki ulkoistukset eivät onnistu aina. Suurimpana syynä tutkimuksen mukaan on henkilöstön korkea vaihtuvuus tai ammattitaidon tai osaamisen puute. Ulkoistuksessa kannattaakin kiinnittää huomiota palveluntarjoajan henkilöstön tyytyväisyyteen ja osaamiseen.

Paras lopputulos taloushallinnon ulkoistamisessa saadaan, kun yhteyshenkilönne tuntevat yrityksenne toiminnan. Tällaista palvelutasoa ei saavuteta, jos yhteyshenkilö vaihtuu tiuhaan. Yleensä huonosti suunniteltu työ epäonnistuu – niin myös ulkoistuksessa.

Onnistunut ulkoistus

Taloushallinnon ulkoistuksessa yritys ei menetä kontrollia taloushallintoonsa. Päinvastoin – peräti 90% tutkimukseen vastaajista sanoo taloushallinnon ulkoistuksen onnistuneen erittäin tai melko hyvin.

Tärkeimmät onnistumisiin johtaneet tekijät olivat hyvä suunnittelu ja prosessin sujuvuus, palveluntarjoajan ammattitaito ja osaaminen. Hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä saadaan paras lopputulos!

Kiinnostuitko?

Kuluuko teilläkin talouden työpäivä suurimmaksi osaksi erilaisten rutiinien hoitamiseen? Anna meidän hoitaa talouden rutiinit ja keskity itse liiketoiminnan kehittämiseen. Tutkimuksenkin mukaan koettiin automatisoinnin ja prosessien kehittäminen ensisijaisiksi keinoiksi laadun parantamiseen!

Yhteystiedot >>

Festum toteuttaa taloushallinnon palvelut Netvisor-ohjelmistolla. 

Tutustu Netvisoriin >>

Tutkimuslähde: Taloustutkimuksen Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016