Karanteeniajan vaikutus palkanlaskentaan ja lomien kertymiseen

Koronaviruksen vaikutusten vahvistuessa myös Suomessa, ajattelin kirjoittaa muutaman rivin karanteeniajan vaikutuksesta palkanlaskentaan ja lomien kertymiseen. Tämä nimittäin aiheuttaa enenevissä määrin kysymyksiä työpaikoilla. Tässä asiasta lyhyesti.

Usein työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta viranomaisen määräämältä karanteeniajalta. Viranomaisella tarkoitetaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavaa lääkäriä. Karanteenin aikana voidaan miettiä, käytetäänkö vuosilomia tai onko yrityksessä etätyömahdollisuutta. Mikäli nämä vaihtoehdot eivät ole mahdollisia ja karanteeni on viranomaisen asettama, Kela korvaa ansiomenetyksen karanteenin ajalta.  Mikäli karanteeni johtuu työmatkasta, niin karanteeniajalta usein maksetaan palkka.

Tämänhetkinen tilanne on erittäin poikkeuksellinen. Useissa yrityksissä työntekijöitä kehotetaan nyt välttämään kaikkea matkustusta koskien työ- ja vapaa-aikaa. Ohjeistuksissa saatetaan mainita, että jos suosituksesta huolimatta, työntekijä matkustaa ulkomaille, niin karanteeniaika on palkatonta, mikäli etätyömahdollisuutta ei ole.

Karanteeniajalta vuosiloma kertyy normaalisti, johtuu karanteeni sitten työmatkasta, vapaa-ajan matkasta, tai perheenjäsenen sairastumisesta.  Työnantajan on hyvä miettiä ja tiedottaa työntekijöille yrityksen käytännöt ja ohjeistukset valmiiksi, ennen kuin asia tulee omassa yrityksessä ajankohtaiseksi.

Kirjoittanut
Kirsi Keipi
Aluejohtaja, Satakunta
kirsi.keipi@festum.fi