Lomautus – Väliaikaisia helpotuksia lomauttamiseen

Koronaviruksen jyllätessä elämme tällä hetkellä erittäin haastavassa tilanteessa. Uutisista saamme jatkuvasti kuulla ja lukea uusista yt-neuvotteluista ja lomautuksista. Joidenkin yritysten toiminta loppui maaliskuussa kuin veitsellä leikaten, ja usealla toiminta on heikentynyt huomattavasti. Miten lomautus toimii poikkeusaikana?

Yritysten johdossa joudutaan tekemään ikäviä päätöksiä mm. henkilöstön lomauttamisesta, jotta yritys saadaan pelastettua tämän vaikean ajan yli. Tällä hetkellä osapuolten välillä kuitenkin tuntuu vallitsevan yhteisymmärrys siitä, että yhteiseen hiileen on puhallettava, jotta tästä korona-ajasta päästään mahdollisimman pienin vaurioin palaamaan normaaliin, kunhan aika on siihen oikea.

Lomautus ja lakimuutokset poikkeusaikana

Eduskunta hyväksyi ja presidentti vahvisti työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin alla olevat muutokset. Nämä muutokset astuivat voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa kolme kuukautta, eli 30. kesäkuuta 2020 asti. Näillä väliaikaisilla lain muutoksilla on tarkoitus auttaa yrityksiä nopeasti sopeuttamaan toimintaansa vallitsevan tilanteen mukaan.

  • Työntekijän lomautusta edeltävä lomautusilmoitusaika lyhenee 14 päivästä viiteen päivään. Työnantajan on siis ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. 
  • Jos työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä, tulee työnantajan ennen lomauttamispäätöksen tekemistä käydä yt-neuvottelut. Myös lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenee nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään. Neuvotteluesitys on annettava jatkossakin viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista. 
  • Määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä voidaan lomauttaa väliaikaisesti samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 
  • Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottui: työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeajalla myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.  
  • Jos työntekijä on irtisanottu väliaikaisten säännösten voimassaoloaikana eli 1.4.–30.6., pitenee takaisinottovelvollisuus yhdeksään kuukauteen

Huomattavaa on, että laista saa ja voidaan poiketa valtakunnallisten työnantaja – ja työntekijäliittojen välisillä työehtosopimuksilla. Työehtosopimuksien mukaisia ehtoja neuvottelu- ja lomautusilmoitusajoista   noudatetaan lakimuutoksista huolimatta. Sama koskee myös työehtosopimusten määräyksiä takaisinottovelvollisuusajoista.

Useimmissa eteeni tulleessa työehtosopimuksessa (mm. kaupan ala, majoitus- ja ravitsemusala, teknologiateollisuus ja kiinteistöala) noudatetaan kevennettyä lomautusmenettelyä. Mahdolliset sopimukset on kuitenkin varmistettava alakohtaisesti.

Meistä kukaan ei vielä tiedä miten kauan nämä poikkeusolot jatkuvat. Toivotaan, että pääsemme viimeistään kesän alkupuolella pikkuhiljaa palaamaan normaaliin. Vaikutukset tästä ajasta tulevat näkymään vielä pitkään. Yritetään kuitenkin kaikesta huolimatta tehdä parhaamme, jotta negatiiviset vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Pidetään huolta toisistamme ja yritetään pysyä terveinä.

Kirjoittanut
Kirsi Keipi
Aluejohtaja, Satakunta
kirsi.keipi@festum.fi

Ota yhteyttä