Lainakynässä: Työnantajan oikeudet ja vastuut

Meillä on töissä eräs työntekijä, joka ei täytä omaa työvelvoitettaan, jolloin muut joutuvat paikkaamaan puutteen. Toinen työntekijä taas ei ole huolellinen eikä noudata hänelle annettuja ohjeita. Kun hänelle huomauttaa tästä, hän suuttuu ja alkaa huutamaan.

Kuulostaako tutulta?  Mitkä ovatkaan työnantajan oikeudet ja vastuut?

Työpaikalla on tärkeää, että kaikilla työntekijöillä on omat tehtävänsä, joista he vastaavat. Tämän kokonaisuuden organisointi ja valvonta kuuluu työnantajalle.

Kaveri, pomo vai siltä väliltä?

Muutaman työntekijän yrityksessä on usein niin, että kaikki, mukaan luettuna omistajat ja johtohenkilöt, osallistuvat tavalla tai toisella muiden töihin, koska työtehtävien tarkka eriyttäminen ei ole mahdollista tai sitä ei ole tehty.

Tästä voi olla seurauksena myös yrityksen johdon ja omistajien sekä työntekijöiden henkilökohtaisten välien lähentyminen siten, että työpaikalla ollaan vähän niin kuin kavereita keskenään asemasta riippumatta.

Työnantajalla on direktio-oikeutensa perusteella lähtökohtaisesti oikeus määrätä työntekijän työn sisältö, työn suorittamistapa, työaika ja työn suorittamispaikka. Lisäksi työnantaja vastaa työpaikan työturvallisuudesta.

Oikeus johtaa

Työnantajan oikeudet ovat kaksijakoinen asia, jossa vastapainona on valvonta. Valvonta on työturvallisuuden näkökulmasta on suorastaan velvollisuus. Se antaa työnantajalle mahdollisuuden puuttua työpaikan yleisiin muutostarpeisiin, mutta ennen kaikkea annettujen ohjeiden, velvollisuuksien ja määräysten vastaiseen toimintaan. Työntekijöiltä saatu palaute voi myös olla syy tehdä jotain.

Työnantajat saattavat käyttää oikeuksiaan arkaillen ja joskus jopa liian myöhään. Oikeuksien käyttämättä jättäminen on erityisen perusteetonta silloin, kun työnantaja ei puutu työntekijän virheisiin, asiattomaan käytökseen tai laiminlyönteihin. Puuttumattomuudella työnantaja viestii, että on sallittua toimia velvollisuuksien vastaisesti. Puuttumattomuus voi johtaa myös eripuraan työntekijöiden välillä, kun muut joutuvat kenties paikkaamaan huolimattoman tai joutilaan työntekijän töitä.

Ole tasapuolinen ja johdonmukainen

Oikeuksia on siis käytettävä. Mielestäni työnantajan jämäkkä ote työpaikalla on omiaan lisäämään yhteishenkeä työpaikalla, koska työpaikalta löytyy ”pomo”, jonka puoleen voi työntekijä itsekin kääntyä. Oikeuksia on käytettävä johdonmukaisesti ja tasapuolisesti.

Anna siis varoitus, kun siihen on aihetta. Varoituksen antaminen ei edellytä työntekijän suostumusta tai hyväksyntää. Huomautus ei ole varoitus, kuten usein voi luulla. Muista myös kehu ja kiitos, kun niihin on aihetta.

Kirjoittaja
Markku Asmala
Asianajaja
Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy
www.ahslaki.fi