Verotuksen muutokset 2023

Verottaja päivittää vuosittain niin henkilö- kuin yritysverotuksen linjauksia. Koostimme tähän artikkeliin muutamia niistä, jotka sinun erityisesti kannattaa huomioida!

Henkilöpuolelle tuli uudet luontaisetuarvot mm. päivärahojen ja kilometrikorvausten osalta. Näiden arvot kasvavat yleensä maltillisesti joka vuosi. Uutena etuna on sähkövähennys, jota voi saada 1.1.–30.4.2023 kulutetusta sähköenergiasta. Vähennyksen voi saada, jos sähköenergian kulut 4 kuukaudelta ovat yli 2.000 euroa.

Yritysverotuksen muutokset

Yrityspuolella nähdään paljon muutoksia. Verotuksen muutokset koskevat mm. henkilökuljetuksia, jäteveroja ja sosiaalivakuutusmaksuja. Tarkemmat tiedot muutoksista saat verottajan sivuilta www.vero.fi ja omalta kirjanpitäjältäsi.

 • Tutkimus- ja kehitystoimintaan pysyvä verokannustin. Tämä on vielä lakialoite vaiheessa ja kannustin koostuisi tutkimusmenojen määrään perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä sekä menojen määrän kasvuun perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä.
 • Henkilökuljetukset vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta. Suomessa tapahtuvat henkilökuljetuspalvelut vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta ja muutos on voimassa 1.1. – 30.4.2023.
 • Sähkön arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti. Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin. Tämä koskee ainoastaan sähkön myyntiä, ei esimerkiksi sähkön siirtoa. Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022 – 30.4.2023.
 • Alustatalouden toimijoille tiedonantovelvollisuus. Tämä velvollisuus on ilmoittaa Verohallinnolle tietoja nettialustan kautta toteutuneista myynneistä ja vuokrauksista sekä niistä tuloja saaneista henkilöistä ja yrityksistä. Velvollisuus kerätä tietoja alkaa 1.1.2023 ja tiedot pitää antaa vuosittain.
 • Korkovähennysoikeutta rajoitetaan. Tällä muutetaan korkovähennysrajoitussäännösten tasevertailuun perustuvaa poikkeusta. Nyt tasevertailuun perustuvan poikkeuksen soveltamiseen vaikuttaisi myös suoritettujen korkojen määrä.
 • Peitelty osinko kokonaan veronalaiseksi. Peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että jatkossa peitelty osinko on saajalleen kokonaan veronalaista tuloa.
 • Sosiaalivakuutusmaksuihin muutoksia. Sairausvakuutusmaksuihin tulee pienet %-korotukset mutta työeläkevakuutusmaksut säilyvät vuoden 2022 tasolla. Myös työttömyysvakuutusmaksuihin tulee pienet %-korotukset työnantajan maksuihin.
 • Jäteveroon muutoksia. Jäteveroa korotetaan vuodesta 2023 alkaen 70 eurosta 80 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Veropohjaa laajennetaan. Jäteveroa maksetaan vuodesta 2023 alkaen myös rakentamisessa ja purkamisessa syntyvästä kipsijätteestä.
 • Maatalouden ja metsätalouden veroilmoituslomakkeita ei enää lähetetä postitse keväällä 2023. Verohallinto suosittaa veroilmoituksen antamista OmaVerossa, jonka veroilmoituspohjassa ovat valmiina mm. edellisenä vuonna vahvistetut menojäännökset.
 • Yrityksille rajapinta kotitalousvähennyksen ilmoittamiseen. Jatkossa kotitalous- tai remonttityötä tehnyt yritys voi ilmoittaa kotitalousvähennykseen oikeuttavat työkorvaukset asiakkaidensa puolesta Verohallintoon. Uusi ilmoittamisen rajapinta otetaan käyttöön vuoden 2023 alussa.

Verottaja seuraa tarkemmin näitä

Verottaja tulee seuraamaan myös omassa valvonnassa tiettyjä alueita tarkemmin mm:

 • Alustatalouden tulot mm. sosiaalisen median palveluista ja Airbnb majoituksista.
 • Erilaiset yritystoiminnan muutokset, joita tyypilliset ovat osakevaihdot ja yritysjärjestelyt.
 • Arvonlisäverojen määräytyminen mm. kansainvälisessä verkkokaupassa mm. Amazon.

Jos suunnittelet vaikka holdingin järjestelyä osakevaihdolla, niin ole näissäkin asioissa yhteydessä Festumin asiantuntijoihin. Hyvällä suunnittelulla vältetään erilaiset veroriskit ja ylimääräiset kulut!


Tutustu Festumiin

Katso lähin Festum Accounting toimisto

Kilpailuta tilitoimistosi