Sairasloman palkka: Milloin työntekijälle maksetaan palkkaa ja kuinka paljon?

Kuten terveydenhuoltoalan tiedotteista ja lehtijutuista olemme saaneet lukea, tällä hetkellä on todella monenlaisia viruksia liikkeellä. Tämä väistämättä näkyy työpaikoilla sairauspoissaoloina ja sairasloman palkka mietityttää niin yrittäjiä kuin työntekijöitäkin.

Kirjoittanut: Kirsi Keipi, aluejohtaja Satakunta

Jokaisella työpaikalla on hyvä laatia pelisäännöt, miten sairaustapauksissa toimitaan. Joillakin työpaikoilla on sovittu, että esimerkiksi kolme päivää voi olla pois omalla ilmoituksella. Toki käytäntö voi olla, että lääkärintodistus vaaditaan jo ensimmäisestä sairauspoissaolopäivästä. Työntekijöiden on myös hyvä tietää, kelpaako minkä tahansa lääkärin kirjoittama todistus vai pitääkö se olla oman työterveyslääkärin kirjoittama.

Milloin sairasloman palkka maksetaan?

Työntekijällä on oikeus olla pois töistä sairauden vuoksi, kun hän lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen mukaan on työkyvytön. Työsopimuslaki ja työehtosopimukset määrittävät sairauden ajalta työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden keston.  Edellytyksenä on, ettei työntekijä ole aiheuttanut työkyvyttömyyttään tahallisesti, tai törkeällä huolimattomuudella.

Työntekijä ei ole oikeutettu työnantajan maksamaan sairausajan palkkaan, jos hän on itse aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena. Vapaa-aikana humalassa itsensä loukkaaminen on yleinen esimerkkitilanne, jonka kanssa aihetta pohditaan. Rima törkeän huolimattomuuden täyttymiselle on kuitenkin jokseenkin korkea. Palkkaus.fi

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus sairasajan palkkaan. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, lain mukaan palkanmaksuvelvollisuus on 1+9 arkipäivää, mutta kuitenkin maksimissaan siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa. Arkipäiviksi tässä tilanteessa lasketaan päivät maanantaista perjantaihin sekä arkilauantait. Sairasloman palkka maksetaan (palkanmaksuvelvollisuus) niiltä sairauspäiviltä, jotka olisivat olleet työntekijän työpäiviä.

Jos työsuhde on kestänyt alle 1 kuukauden, palkanmaksuvelvollisuus on 50 % ajanjaksolta 1+9. Mikäli työsuhde ei ole vielä ehtinyt alkaa, oikeutta sairausajan palkkaan ei ole.

Työehtosopimuksissa sairasloman palkanmaksuun muita ehtoja ja ohjeita

Yllä kertomani on siis lain mukainen käsittely. Työehtosopimuksissa sairausajan palkasta voidaan määrätä jotakin ihan muuta. Jos yrityksessä noudatetaan työehtosopimusta, joko normaalisitovuuden tai yleissitovuuden perusteella, sairausajan palkka pitää maksaa työehtosopimusten määräysten mukaan.

Työehtosopimuksissa työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on yleensä huomattavasti pidempi kuin lain 10 päivää. Yleensä työehtosopimusten määräykset ovat lakia parempia työntekijän osalta, mutta voivat ne olla myös heikompia.

Työnantajalla on oikeus noudattaa myös näitä heikompia ehtoja. Tällaisia heikompia ehtoja on mm. joillakin aloilla karenssipäivä, jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden. Esimerkiksi talonrakennusalalla työntekijällä on 1 karenssipäivä jos työsuhde on kestänyt alle 6 kuukautta ja sairaus ei kestä yli omavastuuaikaa. Ja olenpa myös sellaisen nähnyt, että työsuhteen on pitänyt kestää vähintään 1 kk, jotta työntekijällä on oikeus saada sairasloman palkka.  

Loman kertyminen sairausloman ajalta

Sairauspoissaolo pääsääntöisesti lasketaan työssäolon veroiseksi ajaksi, eli loma kertyy myös sairauden ajalta. Loman kertyminen päättyy, kun sairauspoissaoloja on kertynyt yli 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodelta (1.4.-31.3.). Sairauspäivät voivat johtua useista eri sairausjaksoista tai yhdestä pitkäaikaisesta sairauspoissaolosta. Sairausajan palkanmaksuvelvollisuuden ei ole merkitystä loman ansaintaan.

Apua palkanlaskentaan Festumilta

Pysytkö perässä työehtosopimusten ja työsopimuslain mukaisissa sairausloman palkanmaksuun liittyvissä asioissa? Jos tuntuu epävarmalta tai haluat työehtosopimuksen tuntevan palkanlaskijan hoitamaan palkanmaksua, ota yhteyttä myyntiimme tai oman alueesi aluejohtajaan.

Yhteystiedot


Palvelemme: Kirjanpito ja palkanlaskenta

Blogi: Säästänkö, jos lasken palkat itse?