Tekoäly kertoo: Mitkä asiat ovat tärkeitä taloushallinnossa?

Kirjoitin viime vuonna blogin miten automaatio ja tekoäly parantaa taloushallinnon laatua. Tekoäly tulee kuitenkin muuttamaan meidän kaikkien tekemistä merkittävästi. Annoinkin huikean chat.openai.com palvelun kirjoittaa tähän blogiin sisältöä ja testata kuinka ymmärrettävää tietoa sillä saadaan.

Kirjoittanut: Harri Hakala, myyntijohtaja, Festum Accounting Oy

Kysyin tekoälyltä, ”Mitkä asiat ovat yrityksille tärkeitä taloushallinnossa” ja alla tekoälyn vastaus:

”Taloushallinnolla on yritykselle useita tärkeitä tehtäviä, joilla pyritään varmistamaan yrityksen taloudellinen menestyminen. Tärkeimpiä asioita ovat:

  • Budjetointi ja rahavirtaennusteet: Taloushallinto auttaa yritystä suunnittelemaan ja hallitsemaan tuloja ja menoja, jotta yritys voi varmistaa riittävän likviditeetin ja jättää varauksen mahdollisiin odottamattomiin kuluihin.
  • Kirjanpito: Taloushallinto hoitaa yrityksen kirjanpidon, jotta yritys voi seurata tulojen ja menojen kehitystä ja arvioida yrityksen taloudellista tilaa.
  • Verotus: Taloushallinto auttaa yritystä hallitsemaan verovelvollisuuksiaan ja varmistamaan, että yritys noudattaa kaikkia verolainsäädäntöön liittyviä vaatimuksia.
  • Palkanlaskenta: Taloushallinto vastaa yrityksen palkanlaskennasta, jotta yritys voi varmistaa, että työntekijät saavat oikean määrän palkkaa ja että palkanlaskenta on lainmukainen.
  • Tilinpäätös: Taloushallinto vastaa yrityksen tilinpäätöksen valmistelusta ja raportoinnista, jotta yritys voi esittää objektiivisen ja luotettavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta.

Nämä ovat vain joitain esimerkkejä siitä, miten taloushallinto auttaa yrityksiä hallitsemaan talouttaan ja varmistamaan menestyksen.”

Mitä tekoäly tuumaa verosuunnittelusta?

Mielestäni tekoäly vastasi ihan oikeita asioita. Minulta kysytään usein verosuunnittelusta ja annoinkin tekoälyn vastata kysymykseen ”Miten yritys voi tehdä verosuunnittelua” ja alla vastaus:

”Verosuunnittelulla tarkoitetaan yrityksen toimintaan ja talouteen liittyvien veroasioiden suunnittelua ja hallintaa. Verosuunnittelulla pyritään vähentämään verojen määrää ja varmistamaan, että yritys maksaa vain tarvittavat verot. Seuraavassa on muutamia tapoja, joilla yritys voi tehdä verosuunnittelua:

  • Tutustu verolainsäädäntöön: Yrityksen tulee ymmärtää verolainsäädäntö ja miten se vaikuttaa yrityksen toimintaan ja talouteen. Tämä tieto auttaa yritystä tekemään päätöksiä, jotka vähentävät verojen määrää.
  • Hyödynnä veroetuja: Yrityksen tulee tutkia, mitä veroetuja se voi hyödyntää, esimerkiksi investointien ja sijoitusten avulla.
  • Pidä kirjaa tulojen ja menojen yksityiskohdista: Yrityksen tulee pitää tarkkaa kirjaa tulojen ja menojen yksityiskohdista, jotta verotuksen aikana voidaan ilmoittaa kaikki tarvittavat tiedot.
  • Käytä veroalan asiantuntijaa: Yrityksen voi olla hyödyllistä käyttää veroalan asiantuntijan apua verosuunnittelussa. Asiantuntija voi auttaa yritystä valitsemaan parhaan mahdollisen verojen maksamisen tavan ja tarjota verotukseen liittyviä neuvoja.
  • Päivitä verosuunnitelmaa säännöllisesti: Yrityksen tulee päivittää verosuunnitelmaansa säännöllisesti, jotta se voi varmistaa, että se noudattaa kaikkia verolainsäädäntöön liittyviä vaatimuksia ja että verosuunnitelma on ajan tasalla.

Nämä ovat vain joitain esimerkkejä verosuunnittelusta. On tärkeää huomata, että verosuunnittelu ei saa olla lainvastaista tai väärinkäytöksiä sisältävää. Verojen välttely ei ole sallittua, ja yrityksen tulee aina noudattaa voimassa olevia verolainsäädäntöjä.”

Tässäkin on mielestäni ihan oikeita pointteja. Verosuunnitelma termi on ehkä meille hieman oudompi ja asia hoituu yleensä budjetin avulla. Olisin voinut pyytää tekoälyä kirjoittamaan koko bloginkin valmiiksi kuten varmaan jo nyt monet verkossa olevat blogit tehdään.

Mitä sisältöä tekoäly voi luoda?

Tekoälyä voi pyytää kirjoittamaan lapselle sadun ”Eräänä aamuna, ei kaukana merestä, eli pikku prinssi, joka asui yksin vuorella. Hän oli utelias ja rohkea, ja halusi tutkia maailmaa …” tai aikuiselle syntymäpäivä onnittelut ”Haluan onnitella sinua huikeasta saavutuksesta – 50 vuotta täynnä elämänkokemuksia, rakkautta ja iloa …”. Nämä molemmat ovat tekoälyn tekemiä. Yritykset voivat hyödyntää palvelua monin eri tavoin. Tarve voi olla esim. projektisuunnitelma, strategiasuunnitelma, tuotantoanalyysi, jne. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

Suosittelen tutustumaan asiaan, koska tämä tulee todellakin muuttamaan meidän kaikkien elämää merkittävästi! Huomio kuitenkin, että esim. käyttämäni tekoäly on avoin ympäristö ja sinne ei missään nimessä tule kirjoittaa mitään luottamuksellista asiaa. Tekoälyn äly perustuu olemassa olevaan dataan ja se voi sisältää virheitä. Tarkista aina sen antama tieto!

Ps. tässä blogissa on tekoäly kirjoittanut ”” merkeissä olevan tekstin