Velallisen epärehellisyys ja seuraamukset yrittäjälle

Viimeksi tänään luin iltapäivälehdestä tunnetun yrittäjähenkilön tuomitsemisesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja neljän vuoden liiketoimintakieltoon. Tilitoimistomaailmassa näitä asioita ainakin sivutaan säännöllisesti eri tilanteissa.

Kirjoittanut: Petteri Putkonen, aluejohtaja

Mistä on siis kysymys? Oman kokemukseni mukaan velallisen epärehellisyys-tilanteet tulevat eteen erityisesti konkurssitilanteissa, missä velkojat ovat jääneet käsi ojossa odottamaan saataviaan ja pesänhoitaja on huomannut kirjanpidossa ja toiminnassa painavia syitä viedä asia poliisin tutkittavaksi.

Mitä velallisen epärehellisyys tarkoittaa?

Velallisen epärehellisyys tiivistettynä tarkoittaa omaisuuden hävittämistä, lahjoittamista tai muuta luovutusta velkojien ulottumattomiin ilman hyväksyttävää syytä ja näillä toimilla tulee maksukyvyttömäksi eli konkurssiin.

Jos velallisen epärehellisyydessä tavoitellaan huomattavaa hyötyä, aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa velkojille tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, tekijä syyllistyy törkeään velallisen epärehellisyyteen.

Tyypilliset tilanteet

Mitkä ovat tyypillisiä tilanteita, joissa yrittäjä tällaiseen käytännössä altistuu tai tuomion saadessa syyllistyy?

  • Yrittäjä siirtää rahaa yrityksen tililtä itselleen, kirjanpitoslangilla usein mainitaan osakaslainana. Kun osakaslainalla ei ole liiketaloudellisia perusteita, hallituksen päätöksiä sen myöntämisestä, vakuutta lainansaajalta tai ei peritä korkoa, niin se väistämättä kääntyy konkurssitilanteissa tai verotarkastuksissa OYL:n mukaiseksi laittomaksi varojen jaoksi.
  • Yrittäjä nostaa liian suurta palkkaa itse ja/tai läheisensä kanssa. Käytännön kokemus itsellä on, että ylisuuri palkka maksukyvyttömyystilanteissa lähtee jo yli 2000 euron ylittävistä yksityisotoista/palkoista.
  • Erilaiset transaktiot lähipiiriyhtiöille, joille ei ole perusteita tai ovat markkinahintaisesi yli ”käyvän arvon”. Esimerkkinä voisi olla ylisuuret vuokrat yrittäjän omistamalle kiinteistöyhtiölle.
  • Yksityistalouden menoihin kuuluvat, konsulttipalkkioiksi tai muiksi laskuiksi verhoillut järjestelyt usein tutun toisen yrittäjätahon tai oman holding tai -konsulttiyhtiön välillä.

Velallisen epärehellisyydellä seuraamuksia, myös kirjanpitäjälle

Mitkä ovat seuraamukset, jos on syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen?

  • Liiketoimintakielto 1-4 vuotta.
  • Vahingonkorvausvelvollisuus aiheuttamastaan maksukyvyttömyydestä.
  • Ehdollinen vankeustuomio.

On hyvä muistaa, että kirjanpitäjä voi altistua kirjanpitorikokseen kirjatessaan eri transaktiota kirjanpitoon ilman tarvittavia selvityksiä ja tositteita.

Hyvä kirjanpitäjä on yrittäjän paras ystävä, koska usein tietämättään yrittäjä voi toimia hieman harmaalla alueella!

Me Festumilla autamme mielellämme pysymään kaidalla tiellä. Pyydä tarjous tilitoimistopalveluista!

Sinua saattaa kiinnostaa myös..

Osakaslainan verotus (vero.fi)

Osakkaan lainat yhtiöltä ja yhtiölle (Tilisanomat)