Tilitoimisto ja Rahoitusneuvoja voivat luoda vahvaa synergiaa yritysrahoituksessa

Taloushallinnon palveluita tarjoavat tilitoimistot toimivat etulinjassa konsulttina asiakasyrityksensä elinkaaren eri vaiheissa. Yritysrahoitus ja sen tarve ovat yksi yleinen ja tärkeä osa tätä elinkaarta.

Suomen Rahoitusneuvoja Oy:n liikeidea taas on tarjota luotettava, vahvaan asiantuntemukseen perustuva ja ratkaisukeskeinen tapa hankkia yritysrahoitus. Rahoitusneuvoja voi ja haluaa toimia tilitoimistojen kumppanina tarjoamalla konsultointiapua nimenomaan rahoituksen näkökulmasta.

Edellä sanotusta voi päätellä, että kaikkien kolmen osapuolen – yrityksen, tilitoimiston ja Rahoitusneuvojan – synergiaedut ovat tällaisessa mahdollisessa yhteistyössä varsin vahvat. 

Yrittäjä voi luottaa siihen että hän saa asiantuntevaa apua myös rahoitukseen. Tilitoimisto voi tarjota kattavaa palvelua asiakkaalleen. Me Rahoitusneuvojalla saamme hyviä asiakaskontakteja ja voimme katsoa tilannetta rahoituksellisesta näkökulmasta tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan puolesta, silloin kun asiakkaalla on selkeä rahoituksen tarve. 

Festum ja Rahoitusneuvoja

Esimerkiksi Festum yrityksenä tarjoaa taloushallinnon palveluiden lisäksi erilaisia yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Festum konsultoi muun muassa yrityksen perustamisessa, yritysmuodon muutoksissa, sukupolvenvaihdoksissa ja yrityskaupoissa, ylipäätään tilanteissa, joissa jollain tavalla siirretään yritykseen liittyvää omistusta. 

Rahoitusneuvoja voi näissä tilanteissa rientää apuun arvioimaan hanketta rahoituksen näkökulmasta. Hyvin usein tilanne on se, että esimerkiksi yrityskaupassa ostajalle pitää hankkia rahoitus. Meillä Rahoitusneuvojalla on vahvaa näyttöä rahoituksen järjestämisestä yrityskaupoissa mutkikkaissakin tilanteissa. 

Tilitoimiston rahoitustuntemus voi vaihdella

Kuinka hyvin yritysrahoitus on hallussa tilitoimistoissa? Ennalta arvattava vastaus on se, että osaaminen vaihtelee toimistojen välillä laidasta laitaan. Joissain toimistoissa tarjolla on varmasti huippuosaamista ja erinomaiset kontaktit rahoituslaitoksiin. Toiset toimistot ja erityisesti pienemmät toimistot hoitavat, kuten oikein onkin, vain ydintehtäväänsä.

Itse yrittäjän, rahoittajan ja Rahoitusneuvojan kaltaisen toimijan kannalta homma on kuitenkin selvä. Hyvä tilitoimisto käytännössä taklaa yrityksen taloushallinnon ongelmia tai haasteita esimerkiksi verojen maksuun, saatavien tilittämiseen, oikeassa muodossa oleviin tilinpäätöksiin ja yrityksen reaaliaikaiseen taloudelliseen kuvaan liittyen. Se auttaa monessa asiassa, myös rahoituksen järjestymisessä.

Tilitoimistolla merkittävä rooli rahoituksen saamisessa

Mahdollisen rahoittajan ja rahoituksessa konsultoivan yrityksen täytyy voida luottaa siihen, että tase on oikeassa järjestyksessä, asiat kirjattu oikein ja tuloslaskelmassa näkyy kaikki, mitä yrityksessä on tehty tilikauden aikana. Sanalla sanoen yrityksestä on saatava oikea ja luotettava kuva, jotta rahoitus järjestyy, oli hanke sitten mikä tahansa.

Miksi oikea kokonaiskuva on niin tärkeä sekä rahoittajalle että Rahoitusneuvojan kaltaiselle toimijalle? Tilinpäätös ja tase ovat vain poikkileikkaus yrityksen toiminnasta määrätyltä ajanjaksolta tai oikeastaan jopa kyseiseltä päivältä. Mitä yritys on syönyt sinä aikana ja mitä se sylkäisee pihalle eli mitkä ovat sen velat ja varat.

Tilitoimisto näkee yrittäjän lukujen takana.

Tilitoimistolla on yrityksen itsensä lisäksi tieto siitä, millaista kehitystoimintaa yrityksellä on, miten aktiivinen yritys asiassa on, millaiselta yrityksen tulevaisuus näyttää, kuinka kehityshankkeet on mitoitettu yrityksen kapasiteettiin nähden ja kuinka yritys kestää lisää rahoitusta. Nämä eivät aivan suoraan näy taseessa ja tilinpäätöksessä.

Tilitoimisto näkee yrittäjän lukujen takana, ja siksi hyvä tilitoimisto on hyvä kumppani myös Suomen Rahoitusneuvoja Oy:n kaltaiselle toimijalle. Pelkän asiakaskontaktin sijasta meitä kiinnostaa enemmän se sama tilitoimiston hallussa oleva tieto asiakkaasta kuin rahoittajaakin, koska tämä arvokas tieto kääntyy asiakasyrityksen eduksi.

Rahoitusneuvojalta saatava apu

Kun tilitoimisto ja asiakas yhdessä toteavat, että yritys tarvitsee rahoitusta, me Rahoitusneuvojalle voimme auttaa esimerkiksi seuraavasti:

  • Katsoa onko kyseessä rahoituskelpoinen yritys
  • Laatia rahoitussuunnitelman akuuttia tarvetta kattavamman kuvan luomiseksi
  • Hakea rahoituksen rahoitusmarkkinoilta
  • Konsultoida yritystä rahoitukseen liittyen niin, että yrityksestä saadaan rahoituskelpoinen tulevaisuudessa

Kaiken tämän voimme tehdä yhdessä tilitoimiston kanssa asiakasyrityksen eduksi, koska tilitoimistolla on hallussa kaikki yritykseen liittyvä numeerinen data ja yleensä myös vahva käsitys asiakasyrityksen liiketoiminnasta. Ja tämä tieto on ratkaiseva apu meidän konsultoinnissamme.

Yrityksestä on saatava oikea ja luotettava kuva, jotta rahoitus järjestyy, oli hanke sitten mikä tahansa.

Hyvän luotettavan tiedon avulla voimme pitävästi perustella rahoittajalle, miksi kyseistä yritystä tai kyseistä hanketta kannattaa rahoittaa. Tai selventää yrittäjälle ymmärrettävästi, mitä hänen pitää seuraavaksi tehdä, jotta yrityksestä saadaan rahoituskelpoinen rahoittajan silmissä.

Rahoitusneuvoja voi auttaa tilitoimistoja myös toisella tavalla

Kuvani tilitoimistojen tilanteesta ei ole niin laaja, että voisin väittää esittäväni täyttä faktaa, mutta käsitykseni on, että tilitoimistot nojaavat asiakkaidensa konsultoinnissa vahvasti pankkisektoriin. Tämä on tietysti luonnollista, koska tilitoimistot ja pankit tekevät muutenkin läheistä yhteistyötä. 

Uudet rahoitusmuodot kuten joukkorahoitus ja sen tuomat mahdollisuudet eivät ole niin tuttuja ainakaan pienemmille tilitoimistoille. Usein rahoituksen saaminen vaatii kuitenkin täydentävää rahoitusta pankkirahoituksen lisäksi.

Me Rahoitusneuvojalla tunnemme kattavasti rahoitusmarkkinoiden koko kentän ja kaikki erilaiset rahoitusmuodot. Ja sen, miten eri muotoja voi parhaiten hyödyntää yhteisen asiakkaamme eduksi rahoituksen kokonaispaketin muodostamiseen.

Synergiaterveisin,

Juha Loponen
Liiketoimintajohtaja
Suomen Rahoitusneuvoja Oy

Pirkanmaan aluejohtajamme Petteri Putkonen on kirjoittanut artikkelin, jossa kerrotaan mitä kaikkea on hyvä ottaa huomioon rahoitusta miettiessä. Voit lukea artikkelin täältä >>