Sairasloma kesälomalla? Toimi näin!

Yleinen uskomus on, että sairasloma vuosiloman aikana siirtää automaattisesti lomapäiviä.

Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, joten toimintatapa kannattaa varmistaa omalta esihenkilöltä, myös omassa työehtosopimuksessa saattaa olla eri tavalla sovittuja asioita. Jos sairastuit lomalla, toimi näin!

Ilmoita työnantajalle ja toimita sairaslomatodistus

Työnantajalle kannattaa ilmoittaa heti sairastapauksen alussa, sekä hakea terveydenhuollosta sairaslomatodistus (todistus työkyvyttömyydestä). Varmista työpaikalta, riittääkö esimerkiksi hoitajan todistus vai tarvitaanko (työterveys)lääkärin todistus. Huomioi, että sairaslomaan, ja näin lomapäivien siirtoon, oikeuttaa myös synnytys ja tapaturma.

Lomapäivien siirtoa pitää itse pyytää, eli siirto ei ole automaattinen.

Omavastuu 6 päivää

Omavastuu koskee yli neljän viikon vuosilomaa. Omavastuupäivät, joita on enintään kuusi,  eivät saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Lomapäiviä voi siirtää niiden päivien osalta, jotka ylittävät kuuden päivän omavastuuajan. Esimerkiksi, jos sairaslomasi on 10 päivää, voit anoa neljä lomapäivää siirrettäväksi.

Jos työkyvyttömyys on alkanut jo ennen lomaa, ei omavastuuta tule, vaan lomaa voi pyytää siirrettäväksi heti ensimmäisestä sairastumispäivästä lähtien.

Milloin lomapäivien siirtoon ei ole oikeutta?

Sairastaminen vuosilomalla ei tarkoita automaattisesti oikeutta lomapäivien siirtoon. Tällaisia tapauksia ovat mm.

  • jos sairaslomaan johtava toimenpide on ennakkoon sovittu, esimerkiksi leikkaus
  • jos olet aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella (esimerkiksi päihtyneenä väkivaltatilanteessa)

Törkeä huolimattomuus katsotaan tapauskohtaisesti, ja internetistä löytyykin mitä erilaisempia tapauksia erilaisin lopputulemin. Toki, oikeuskäytännössä on vedetty varsin korkea kynnys törkeän tuottamuksen syntymisen edellytyksille.

Heitä palkanmaksuhuolet Festumille

Festumin palkka-asiantuntijoilla on aina ajantasainen tieto palkanmaksun kiemuroista, erityissäännöksistä ja työehtosopimusten vaikutuksista – myös sairaslomatilanteissa.

Ota yhteyttä