Tilinpäätös häämöttää jo kulman takana

Suurimmalla osalla suomalaisista yrityksistä tilikausi on kalenterivuosi. Toiminimillä se on jopa suositeltavaa verotuksen kannalta. Tilinpäätös tulee laatia neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Kirjoittanut: Kirsi Keipi, aluejohtaja

Kuitenkin jos henkilöyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi, käytännössä tilinpäätöksen tekemiseen on aikaa vain kolme kuukautta, koska veroilmoitukset tulee jättää viimeistään huhtikuun alussa. Osakeyhtiöllä on aikaa neljä kuukautta, ellei osakeyhtiön yhtiöjärjestys edellytä tilinpäätöksen nopeampaa laatimista.

Tilinpäätös kaipaa hyvää kommunikaatiota

Kuten jo alussa mainitsinkin, niin yritysten määrän ja suhteellisen kireän aikataulun takia, tammi-huhtikuu on meillä tilitoimistossa todella kiireistä aikaa. Saammekin jo tammikuusta lähtien kyselyitä yrityksen omistajilta ja rahoituslaitoksilta tilinpäätöksen valmistusajankohdasta.

Enpä tiedä yhtään yrityksen omistajaa, joka ei haluaisi tilinpäätöstään mahdollisimman nopeasti. Useilla konserniin kuuluvilla yrityksillä tilinpäätös pitää olla valmiina jo tammikuun puoliväliin mennessä. Tässä aikataulussa tilinpäätöksen valmistuminen vaatii hyvää yhteistyötä kirjanpitäjän, palkanlaskijan sekä yrityksen välillä.

Näin valmistaudut tilinpäätökseen

Tilinpäätökseen on hyvä valmistautua hyvissä ajoin syksyn aikana, jos tilikausi päättyy vuoden vaihteessa. Sähköisen taloushallinnon maailmassa kuukausittainen kirjanpito jaksotuksineen on jo miltei tilinpäätöstasoista, jos kirjanpitoon ei ole jäänyt esimerkiksi puuttuvia tositteita.

Liitetietojen laatimista varten tarvitaan pankista tieto tilinpäätöspäivän mahdollista vastuista ja vakuuksista, sijoitusten salkkuraportit ja omaisuusluettelot, lainojen saldotodistukset ja tiedot siirtyvistä koroista.  Osake- ja osakasluettelot pitää toimittaa, mikäli muutoksia on tapahtunut tilikauden aikana.

Allekirjoitetut varasto- eli vaihto-omaisuuden inventaario ja kassakirja ovat tyypillisesti sellaisia, joita me täällä tilitoimistossa usein odottelemme.

Jos tilinpäätökseen vaaditaan toimintakertomus, niin sekin tulee toimittaa kirjanpitäjälle hyvissä ajoin.

Mikäli saamme nuo edellä mainitut dokumentit pyytämättä tilikauden päättymisen jälkeen, tilinpäätöksen laadinta nopeutuu huomattavasti. Mikäli dokumentteja puuttuu, tai ne ovat puutteellisia, niin niistä aiheutuu lisätyötä ja se hidastaa tilinpäätöksen valmistumista. Saattaapa puutteellinen aineisto vaikuttaa myös tilinpäätöksen hintaan korottavasti.

Tilinpäätösneuvottelu

Festumin tilinpäätöshintaan sisältyy tilinpäätösneuvottelu, joka käydään usein jo ennen tilinpäätöksen lukkoon lyömistä. Neuvottelussa kirjanpitäjä ja yrittäjä yhdessä miettivät mm. mahdollisten aktivointien tekemisestä ja tarkistavat poistosuunnitelman.

Tilinpäätösneuvotteluissa käydään läpi sekä tuloslaskelma ja tase, olennaisia tunnuslukuja sekä keskustellaan menneestä tilikaudesta, tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista sekä tulevaisuuden suunnitelmista ja odotuksista.

Tilinpäätöksen tarkoitus

Tilinpäätöksen on tarkoitus antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta tilinpäätöspäivänä.  Tase kertoo yrityksen taloudellisen aseman (varat ja velat) ja tuloslaskelma puolestaan kertoo, miten yrityksen tulos on muodostunut tilikaudella. Tilinpäätös on tärkeä dokumentti omistajien lisäksi myös eri sidosryhmille kuten pankeille. Tilinpäätös toimii myös verotuksen perustana, joten on erittäin tärkeää, että tilinpäätös on laadittu oikein.

Summa summarum, on tärkeää, että tilikauden aikana kirjanpito on hoidettu tarkasti. Me Festum Accountingilla olemme ylpeitä työmme jäljestä. Jos sinäkin haluat liittyä satojen tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon, pyydä tarjous.

Sinua saattaa kiinnostaa myös